Kapitalgruppen F.B.I. TASBUD, vilken har en bred och mångårig erfarenhet av samarbete med forskningsenheter, deltog aktivt i Work & Science Forum, anordnades av Den Nationella Representationen för Doktorander, som inled den 27 maj i år.

Vice Ordförande i Styrelsen och Generaldirektör för Kapitalgruppen F.B.I. TASBUD dr ing. Andrzej M. Czapczuk startade forumet där representanter för vetenskap, affärsliv och regeringen deltog.
Han presenterade en TED föreläsning om ett globalt samarbete mellan vetenskap och affärsliv på ett extremt intressant sätt, och gav ett flertal exempel på prestationer inom detta område av vår Kapitalgrupp, som framgångsrikt samarbetar med universitet och andra forskningsenheter i landet och utomlands. Senare hölls en panel som ägnades åt utmaningar och möjligheter i samarbete under implementeringsarbeten. Dr ing. Andrzej Czapczuk talade bland annat om hinder som uppstår i affärs-vetenskapsförhållandet och hur man hanterar dem, samt om framtidsutsikterna som uppkommer i ett sådant samarbete.

Styrelsens Vice Ordförande betonade också Gruppens framgångsrika och omfattande samarbete av permanent karaktär med forskningsenheter, vilket gjorde det nödvändigt att inrätta fasta konsortier, inklusive Forsknings- och Utvecklingskonsortiet för Tvärvetenskapliga Lösningar inom Byggande, skapade med Warszawas Tekniska Universitet och Polska Vetenskapsakademien, eller Konsortiet med Białystok Tekniska Universitet, Wrocław Tekniska Universitet och Koszalin Tekniska Universitet.

Presentationen följdes av en intressant diskussionspanel som ägnades åt samarbete mellan affärsliv och vetenskap under implementeringsarbeten, ledd av mag. ing. Jarosław Olszewski – Ordförande för Den Nationella Representationen för Doktorander. I panelen deltog Styrelsens Vice Ordförande och Generaldirektör för F.B.I. TASBUD – dr ing. Andrzej M. Czapczuk, Biträdande Minister för Utbildning och Vetenskap – Wojciech Murdzek, Vice Ordförande i Styrelsen – Autopart S.A. – Mariusz Słowik och dr ing. Krzysztof Zieliński från Laboratoriet för Diagnostik och Terapi av Kardiovaskulär-Respiration System vid Nalecz Institut för Biocybernetik och Biomedicinsk Polska Vetenskapsakademien (PAN).

Paneldeltagarna diskuterade bl.a. om hindren för att inleda samarbete mellan universitetet och företaget, men också verktygen som föreslagits av statliga institutioner, som är tänkt att stärka samarbetet mellan forskare och den socioekonomiska miljön.

Fredagen den 28 maj, som en del av Work and Science Forum, hölls en onlinekonsert, krönte med prisutdelningen. Vår Grupp tilldelades som en av de mest intressanta föreläsningarna under Forumet.
Direktsändningar från alla diskussionspaneler finns tillgängliga på webbplatsen för Work and Science Forum för Den Nationella Representationen för Doktorander: https://wsforum.pl/ och på youtube-kanalen för forumet https://www.youtube.com/ titta på? v = Ohuklr01QU0 & t = 2s