Kapitalgruppen F.B.I. TASBUD har blivit en partner i den prestigefyllda 12:e upplagan av konferensen Polsk Infrastruktur och Byggande organiserad av Executive Club.
Konferensen är mycket populär varje år, eftersom företrädare för regeringen, investerare, huvudentreprenörer, leverantörer och offentliga institutioner alltid deltar i detta evenemang.
Årets upplaga av evenemanget deltog av Jarosław Gowin – Vice Premiärminister samt Minister för Ekonomisk utvecklings-, Teknologi- och Arbetsmarknad, Anna Kornecka – Statsundersekreterare vid Ministeriet för Ekonomisk utvecklings-, Teknologi- och Arbetsmarknad och Karolina Zdrodowska – tillförordnad Koordinerande Direktör för Entreprenörskap och Social dialog, som representerade Warszawas huvudstad.

Nyckelfrågorna för utvecklingen av polsk konstruktion diskuterades vid evenemanget. Det invigdes med ett tal av Jan Styliński, Styrelsens Ordförande för Den Polska Byggindustrin. De framvisade presentationerna och diskussionspanelerna gällde bl.a. rollen för lagstiftningen om offentlig upphandling i investeringsprocessen, offentlig-privat partnerskap, samarbete mellan den offentliga sektorn och privata entreprenörer samt viktiga järnvägsinvesteringar i Polen.

Det kunde inte saknas där också en panel som ägnades åt de extremt viktiga frågorna om klimat- och miljöskydd i samband med modern konstruktion, där deltog Styrelsens Vice Ordförande och Generaldirektör för F.B.I. TASBUD – dr ing. Andrzej M. Czapczuk.
I den ovannämnda diskussionen ledd av dr hab. Bolesław Rok, profesör för Leon Kozmiński Universitet, avdelningen för Entreprenörskap och Etik i Näringslivet, och även Nicolas Dépret – Styrelsens Ordförande för Eurovia Polska, Łukasz Marcinkiewicz – Generaldirektör för LHE Engineering, Michał Sapota – Styrelsens Vice Ordförande för HRE Investments, Jacek Siwiński – Styrelsens Ordförande för VELUX Polska och Juliusz Tetzlaff – Chef för Bostadsavdelningen vid Ministeriet för Ekonomisk utvecklings-, Teknologi- och Arbetsmarknad.

Debatten ”Klimatförändring och miljö” började med avhandlingen om byggsektorns konservativitet, som förbrukar stora mängder råvaror, energi och vatten. Diskussionen ledde dock paneldeltagarna att identifiera de enorma förändringarna som byggsektorn har gjort de senaste åren för att skydda miljön och klimatet, vilket betonades av bl.a. Nicolas Dépret från Eurovia och dr ing. Andrzej Czapczuk från F.B.I. TASBUD.
Jacek Siwiński från VELUX Polska påpekade hur viktigt det är att främja teknik med låg koldioxidutsläpp som används vid produktion av byggmaterial. Koldioxidavtrycket från nya anläggningar bör elimineras redan i byggnadsetapp och inte bara under andvänding. Chef för Bostadsavdelningen vid Ministeriet för Ekonomisk utvecklings-, Teknologi- och Arbetsmarknad – Juliusz Tetzlaff talade om nya utmaningar som den polska ekonomin står inför i samband med genomförandet av höga energieffektivitetsstandarder för nybyggda anläggningar, som per definition är dyrare i byggnadsstadiet och lönsamt endast under användning av byggnader.
Vikten av innovation inom byggsektorn diskuterades bl.a. av Michał Sapota från HRE Investment, Łukasz Marcinkiewicz från LH Engineering och dr ing. Andrzej Czapczuk från F.B.I. TASBUD, som dessutom betonade den roll som ekologi och säkerhet främjat i byggande i Skandinavien, inklusive Sverige.

Kapitalgruppen F.B.I. TASBUD implementerar framgångsrikt de skandinaviska miljöstandarderna på den inhemska marknaden. Vice Ordförande i F.B.I. TASBUDs Styrelse påpekade också hur viktigt det är att öka medarbetarnas miljömedvetenhet genom olika kurser, utbildningar, program eller interna procedurer, samt användning av den senaste tekniken för produktion av byggmaterial. I koncernens senaste miljövänliga och innovativa fabrik av moduler och prefabricerade element implementeras de egna, innovativa, energibesparande och patenterade lösningarna för produktion, vilket skapar ett system med integrerad energibesparande och till och med passiv konstruktion gjord av prefabricerade bärande element av armerad betong, vilket också avsevärt minskar förbrukningen av råvaror – stål och betong. Projekt som för närvarande genomförs av Kapitalgruppen, inklusive i konsortiet med Politechnika Warszawska (Warszawas Tekniska Universitet) och Polska Akademia Nauk (Den Polska Vetenskapsakademin) om fotokatalytiska prefabricerade element med förmåga att rena luft och vatten, är utan tvekan ett genombrott i global skala, vilket minskar antropogen förorening.

Konferensens kulmination var prisutdelningen av ”Diamanter av Infrastruktur och Byggande”. Dr ing. Andrzej M. Czapczuk, som långvarig medlem i kapitlet i denna tävling, delade ut priset i kategorin ”Årets Finansieringsenhet” till Polsk exportkreditbyrå (KUKE). KUKE är en polsk enhet som stärker exportörernas ekonomiska kapacitet, har en positiv effekt på relationerna med finansieringsbanker och möjliggör en betydande ökning av verksamhetsgraden, vilket är särskilt viktigt för byggföretagens expansion till utländska marknader. KUKE:s professionalism är välkänd för F.B.I. TASBUD från fruktbar verksamhet på exportmarknader, inklusive den svenska marknaden och på den inhemska marknaden.

Videotäckningen av konferensen – föreläsningar och diskussionspaneler kan ses online på: https://www.youtube.com/watch?v=jBaZlbqbDT4