Vice Styrelseordförande och Generaldirektör för F.B.I. TASBUD dr ing. Andrzej M. Czapczuk deltog som expert i en debatt som anordnades av Institutet för Byggteknik (Instytut Techniki Budowlanej – ITB) ägnande åt potentialen i polsk export av byggprodukter och tjänster.

Evenemanget inleddes med anförandet av Anna Kornecka – Biträdande Minister för Utveckling, Arbete och Teknik för Byggande, Fysisk planering samt Bostäder, med hänvisning till Entreprenörveckan den 21 – 25 juni. Om stödet för export genom tester, tekniska bedömningar och certifikat diskuterades av: mag. Anna Panek – Biträdande Chef för Teknisk Bedömning och Europeisk Harmonisering inom ITB och dr ing. Krzysztof Kuczyński – Biträdande Chef för Forskning och Innovation inom ITB.

Evenemanget bekrönades av debatten om ”Möjligheter och utmaningar för export ur polska entreprenörers synvinkel” med deltagande av dr ing. Robert Geryło – Chef för Institutet för Byggteknik, dr ing. Andrzej M. Czapczuk – Vice Ordförande för F.B.I. TASBUDs styrelse och Ordförande för Det Polska Klustret av Byggexportörer, dr Szymon Firląg – Ordförande för Fackföreningen för Tillverkare av Byggnadsmaterial, Janusz Komurkiewicz – Styrelseordförande för Den Polska Fönster- och Dörrföreningen och Ledamot av Styrelse för FAKRO Sp. z o.o., dr ing. Jacek Michalak – Vice Styrelseordförande för Utveckling, Atlas Sp. z o.o. och dr ing. Sebastian Wall – Ordförande för Den Europeiska Organisationen för Teknisk Bedömning i ITB.

Experter diskuterade bl.a. efterfrågan på byggprodukter i Den Europeiska Unionen och de resulterande möjligheterna för export av produkter tillverkade i Polen, inklusive byggmaterial relaterade till termisk modernisering och fönstersnickeri.
Om export, inklusive en av de svåraste typerna av export av tjänster – allmän kontrakterande export, fick alla höra av dr ing. Andrzej M. Czapczuk. Att komma in på nya, okända marknader kräver långvarig, ofta mångårig förberedelse. En av hemligheterna för framgången för F.B.I. TASBUD utomlands, inklusive på den krävande skandinaviska marknaden, är att ha en etablerad, stark position på den inhemska marknaden.
Vid allmän kontrakterande export i länder som Sverige är det, förutom EU-kraven, mycket viktigt att uppfylla alla lokala villkor och standarder. Aktiviteter på utländska marknader kräver också att man skapar lämpliga strukturer i ett visst land, bygger en bas, utbildar anställda etc., vilket är en komplicerad och komplex process. Ändå, som i fallet med det svenska aktiebolaget som helägs av Kapitalgruppen F.B.I. TASBUD – TASBUD SVERIGE AB, det är en mycket intressant process, full av utmaningar, som har positivt påverkat koncernens utveckling och styrka.

Vice ordförande för F.B.I. TASBUDs styrelse nämnde också populariteten av prefabricering i Skandinavien. Framgången för export av byggprodukter till västmarknaderna är inte alltid relaterad till det låga och konkurrenskraftiga priset på produkten. Skandinaver kräver produkter av högsta kvalitet som uppfyller höga miljöstandarder. Sådana produkter erbjuds av F.B.I. TASBUDs miljövänliga och innovativa fabrik av moduler och prefabricerade element av betong och armerad betong.

I slutet av debatten tog deltagarna upp ett ämne av innovation som är ett mervärde och utgör en konkurrensfördel för polska exportörer inom byggbranschen på utländska marknader.

Videoöverföringen från evenemanget är tillgänglig på:
https://www.youtube.com/watch?v=-ivKFmVoDcQ