Vi återkommer till maj månad och Work and Science Forum som anordnades av Den Nationella Representationen för Doktorander (KRD – Krajowa Reprezentacja Doktorantów).

Inte bara experttalet av Vice Styrelseordförande, dr ing. Andrzej M. Czapczuk, men också Gruppens flertrådiga och fruktbara samarbete med KRD resulterade i en särskild utmärkelse från Den Nationella Representationen för Doktorander.

Avdelningen för Vetenskap och Forskning, som har varit verksam i många år i Gruppens strukturer, är aktivt involverad i vetenskapens värld, inklusive genomförandet av innovativa forskningsprojekt och samarbetet med universitet i landet och utomlands. Vår Avdelning för Vetenskap och Forskning fokuserar sig på kontinuerlig utveckling.

Gruppen är också involverad i förbättringen av undervisningsprogram vid Tekniska Universitet (inklusive i Warszawa och Białystok). Vi tror att arbetet i utvecklingen av studenter och doktorander är en investering i framtiden för polskt byggande.