Torsdagen den 22 april styrelsen för Płońsk distrikt och F.B.I. TASBUD undertecknade ett samarbetsavtal.
Dokumentet är resultatet av många arbetsmöten och inleder ett flertrådigt och långsiktigt samarbete med Płońsk distrikt, inklusive planer för inhemska och utländska praktikplatser för gymnasieelever – Skolkomplex nr 1 och Skolkomplex nr 2 i Płońsk och desuttom andra aktiviteter relaterade till företagens sociala ansvar.

På uppdrag av styrelsen för Płońsk distrikt undertecknades memorandumet av: distriktschef Elżbieta Wiśniewska och vice distriktschef Krzysztof Wrzesiński. På uppdrag av F.B.I. TASBUD dokumentet undertecknades av styrelsens vice ordförande, generaldirektör för F.B.I. TASBUD dr inż. Andrzej Czapczuk.

”Vi är mycket nöjda med samarbetet med styrelsen för Płońsk distrikt. Kapitalgruppen F.B.I. TASBUD har det sociala ansvaret inskrivet i DNA-koden och i Płońsk distrikt ser vi en stor potential. Vi bestämde oss för Załuski-kommun, där vi redan har skapat många arbetsplatser, för vår proekologiska och innovativa fabrik som producerar moduler, prefabricerade element av betong och armerad betong.
Som en ansvarsfull global grupp med en internationell räckvidd, förutom att ta hand om utvecklingen av anställda, måste vår strategi också inkludera engagemang i lokalsamhällets angelägenheter, vi delar våra möjligheter och vår över 35 års tvärvetenskapliga erfarenhet.
Redan i den första etappen av flertrådigt och långsiktigt samarbete med styrelsen för Płońsk distrikt planerar vi att genomföra praktikplatser, både inhemska och utländska, för gymnasieelever i Płońsk, och för de bästa väntar speciella överraskningar. Vi är glada över att vi, som en del av kombinationen av vetenskap och affärssektor, har en inverkan på utformningen av den nya, unga byggpersonalen och därför också framtiden.”

– betonar dr inż. Andrzej M. Czapczuk vice ordförande för F.B.I. TASBUD

”Konkurrenskraft, innovation, förvärv av praktiska färdigheter och lärande av de bästa är kraven på den moderna arbetsmarknaden och utmaningar både för arbetsgivare och kandidater till gymnasieskolor.
Som styrelse för Płońsk distrikt agerar vi lokalt, men vi tänker globalt. Därför är jag glad att samarbeta med F.B.I. TASBUD och jag ser dess potential. Jag hoppas att dagens memorandum är början på ett långsiktigt samarbete mellan gymnasieskolor i vårt distrikt och en partner som kommer att utbilda elever på våra skolor, i enlighet med sitt verksamhetsområde, som investerar sitt kapital i Płońsk distrikt, stöttar den lokala arbetetsmarknaden och genom företagens sociala ansvar är engagerad i lokala angelägenheter.”

– påpekar Elżbieta Wiśniewska, chefen till Płońsk distrikt