Hälso- och säkerhetsföreskrifter definierar ganska exakt vilka krav på hälsa och säkerhet i arbetet som arbetsgivaren ska uppfylla.

När man överväger riskerna på arbetsplatsen för kontorsanställda, bör det noteras att de riskerar att försämras sin hälsa på grund av bildskärmsarbete.

Många timmars arbete vid en bildskärm försvagar synen och bidrar till olika problem med hälsan – huvudvärk, ont i nacke och axlar såväl som andra åkommor.

Enligt arbets- och socialministerns förordning från den 1 december 1998 om arbetarskydd på arbetsplatser utrustade med bildskärmar gäller bestämmelserna i detta avseende varje arbetstagare som använder bildskärmen minst hälften av sin arbetstid.

Arbetsgivaren har skyldighet att säkerställa arbetstagaren 5 minuters paus efter varje timmes oavbrutet arbete vid datorn i en situation där arbetstagaren inte kan utföra annat arbete under denna tid som inte belastar hans eller hennes syn. Pausen räknas in i ordinarie arbetstid.

En arbetsgivare som anställer personal på arbetsplatser utrustade med bildskärmar är skyldig att, vid behov, tillhandahålla arbetstagaren särskilda glasögon. Arbetsgivaren ersätter kostnaderna för inköp av glasögon, men endast på grundval av ett intyg från en legitimerad läkare med specialistkompetens i yrkesmedicin. Storleken på medfinansiering för glasögon från arbetsgivaren beror på det interna regelverket som införs på en given arbetsplats.

Bestämmelsen om arbestgivarens medfinansiering av inköp av glasögon infördes på grund av vikten av varje anställds hälsa.

 

Texten på polska utarbetad av: Urszula Milewska – Marzyńska