F.B.I. TASBUD Sverige AB ingår i det internationella företaget F.B.I. TASBUD S.A. (motsvarande ett aktiebolag enligt svensk lag) med huvudkontor i Stockholm. Företaget är generalentreprenör som utför bygginvesteringar i tjänster av Design&Build och Build med särskild tonvikt på prefabricerad teknik. Den 29 Januari 2020 ägde rum undertecknande av  ett avtal i Göteborg. Bolaget som är generalentreprenör ska bygga i samarbetet med Framtiden Byggutveckling en betydande etapp av en bostadslägenheter vid Saffransgatan i Gårdsten, Göteborg. Lägenheterna (1-3 rum), ämnade för seniorer 55+, ska anslutas till garage. Byggstarten är planerad för April 2020 och inflyttning – hösten 2021.

Flervåningshus byggs med tröskel om miljön, högre standard och tegelfasad. Lägenheterna skiljer sig åt i rumsantal,  med en övervägande av två rum. Fastigheterna är belägna nära grönområde i centrum av Gårdsten. De flesta ska också ha inglasade balkonger. Nu realiseras nyckeletappen av den viktigaste investeringen i Gårdsten och det utvecklas ganska snabbt. Göteborg lägger märke till säkerheten, särskilld i ett prestigefyllt område. Där finns det nya gator med stationära samt elektroniska hastighetsbegränsningar och trottoarer, som ska bli mycket synliga vid nya investeringen.

Beställaren av projektet är Framtiden Byggutveckling AB som ingår i Framtidenkoncernen
– det största allmännytta bostadsföretaget i Sverige, som ägs av Göteborgs stad. Därför är vi mycket glada för att bli generalentreprenör med sådan respektabel investerare i Sverige. Från början har utländska investeringar varit en väldigt betydande uppgift för oss. Viktiga projekt bekräftar att vårt kvalitét och tillhandahållande av tjänster placerar oss  högt på utländska marknader.

”Det gör mig glad att polska byggföretagsägare blir ännu mer närvarande på den svenska marknaden, särskild i Göteborg. F.B.I. TASBUD Sverige AB är en erfaren företagsledare med 35 års byggtradition. Det är spännande att se det här projektet, tillsammans med andra, och hur utvecklar de Göteborgs stad.” – säger Iwona Jablonowska, Chargé d’affaires för den polska ambasaden i Sverige.

Gårdstensbostäder kommer att äga och styra färdiga lägenheterna vid Saffransgatan. F.B.I. TASBUD Sverige AB planerar att börja anläggningsarbete April 2020. Första fyresgäster kommer att kunna flyta in hösten 2021.