Under dagarna 8-10 april 2019 i Polanicy Zdrój hölls den vetenskapliga konferens EKO-DOK 2019, dedikerad till doktorander och forskare som arbetar med frågor om brett förstådd teknik och miljöskydd. Representanterna F.B.I. TASBUD S.A. gav sina föreläsningar och de var också en av mötespartnerna.

Under den XI upplagan av den vetenskapliga konferensen ”Tvärvetenskapliga frågor inom teknik och miljöskydd EKO-DOK 2019”, „Interdyscyplinarne Zagadnienia w Inżynierii i Ochronie Środowiska EKO-DOK 2019”, Interdisciplinary Issues in Engineering and Environmental Protection EKO-DOK 2019” togs frågor upp som bland annat; teknik inom vatten och avlopp, vattenförvaltning, uppvärmning, ventilation och luftkonditionering, förnyelsebara energikällor, hydrologi och meteorologi, atmosfärsskydd, arkitektur och konstruktion, automation, avfallshantering, geoengineering, gruvdrift och geologi samt mekanik och energi.

Under mötet höll styrelsens vice ordförande- dr. Tekn. dr Andrzej Czapczuk sina föreläsningar till deltagarna.

F.B.I. TASBUD S.A. var en av mötespartnerna.