Den 1 Oktober 2020 deltog vårt företag i ett byggforum ”V Forum Budownictwo w Polsce”. Investerare, huvudentreprenörer och tillverkare träffades för att prata igenom situationen på marknaden och strategier för samarbete. Huvudteman var en analys av de senaste uppgifterna för byggsektorn och detaljerade prognoser för bostads-, handels- och infrastrukturmarknader. I år fokuserar man också på koronavirusets påverkan på bygg- och fastighetssektor.

Bland experter och paneldeltagare fanns bl.a. företrädare för den polska upphandlingsmyndigheten, Polska Föreningen för Byggnadsingenjörer och Byggtekniker, finansinstitut, Fondbörsen, centrala kommunikationshamnen och olika huvudentreprenörer. F.B.I. TASBUD S.A. representerades av styrelseordförande Bogdan Czapczuk och v-ce styrelseordförande Andrzej Czapczuk.

På bilden till vänster finns v-ce styrelseordförande Andrzej Czapczuk med huvudekonom på Polska Föreningen för Byggnadsingenjörer och Byggtekniker – dr Damian Kaźmierczak. På bilden till höger – styrelseordförande Bogdan Czapczuk.