Magasinet Forbes Polen bjöd styrelser av ledande polska företag på BRANDME CEO konferens. Konferensen ägde rum den 15 September 2020 i Lazienki Krolewskie i Warszawa. Det är ett utmärkt och eksklusivt evenemang, för utvalda deltagare, som länkar människor och de viktigaste företrädarna i en affärsmässig, vetenskaplig och social miljö. Det är en plats för utbyte av tankar och erfarenheter, att inspirera varandra och skapa värdefulla relationer. Särskilld i sådan tid av utmaningar och förändringar. Mottoet för den tredje upplagan av konferensen var: ”Ledare vid tidpunkten för omvändlingen”. Ämnen, som togs upp under talen, gällde bl.a. ledarskap och förvaltning av organisationer, inte bara i stabila tider utan också i krissituationer som genererar förändringar.

I evenemanget deltog också premiärminister och minister för ekonomisk utveckling Jadwiga Emilewicz, samt flera andra ledande personligheter. Vårt företag representerades av v-ce styrelseordförande Andrzej Czapczuk.