Det europeiska företagsforumet ägde rum den 30 november 2021 på Vienna House Easy Katowice Hotel. Årets debattserie hölls under parollen: ”Ekonomi, entreprenörskap, samhälle i postcovid-verkligheten”. Bland evenemangets partners och hedersmedlemmar fanns bl.a.: Europaparlamentet, Nationellt centrum för forskning och utveckling (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), Den polska byrån för företagsutveckling (Polska Agencja Rozwoju), Den polska kommittén for standardisering (Polski Komitet Normalizacyjny) och Krakow ekonomiska universitet.

F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen representerades av juridisk rådgivare Michał Kudła, en expert inom området juridiska aspekter relaterade till företagets funktion under pandemin, specialiserad på att förhandla kontrakt och genomföra administrativa förfaranden.

Diskussionspanelerna som organiserades i den första delen av det europeiska företagsforumet rörde bl.a. hälsoskydd vid en pandemi, ledning, utveckling och optimering i organisationen, förändringar i ekonomin, företagen och samhället under en pandemi samt ekologi och riktningar för energipolitisk utveckling i landet.

Förutom aktivt deltagande i debatten fick Michał Kudła de utmärkelser som tilldelades F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen: Gyllene emblemet för Quality International 2021-programmet för innovativa fotokatalytiska prefabricerade element och Pärlan QI 2021.