Redan från början har Vetenskaps- och forskningsavdelningen vid F.B.I. TASBUD framgångsrikt samarbetat med tekniska universitet i landet och utomlands (bland annat i Sverige, Danmark, Italien, Georgien och Ukraina), såväl som med vetenskapsinstitutioner (Polska vetenskapsakademin), skapat en bro mellan vetenskap- och affärsliv och haft inverkan på utvecklingen av utbildningsprogram på byggstudierna. Ett av resultaten av Vetenskaps- och forskningsavdelningens verksamhet är aktivt deltagande i ackrediteringskommittén för tekniska universitet (KAUT). Dr ing. Andrzej M. Czapczuk, vice ordförande för F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen är medlem i KAUT, som ackrediterar tekniska universitet.

Den 4 och 5 november i år genomfördes en ackreditering i flera steg av byggstudierna vid fakulteten för byggnadsteknik vid Warszawas tekniska universitet, utförd av ackrediteringskommittén för tekniska universitet (KAUT). Kommittén bestod av gruppordförande – prof. doc. ing. Katarzyna Zabielska-Adamska från Białystok Tekniska Universitet, prof. doc. ing. Anna Sobotka från AGH- universitet i Kraków, prof. doc. ing. Jerzy Hoła från Wrocław tekniska universitet, dr ing. Andrzej M. Czapczuk från F.B.I. TASBUD, och en representant för studenter, inte relaterad till detta studieområde.

En grupp av framstående forskare som representerade byggsektorn bidrog till att säkerställa den högsta utbildningsnivån vid WIL-fakulteten vid Warszawas tekniska universitet, och agerade för att skapa den akademiska eliten.

Ackrediteringskommittén för tekniska universitet inrättades av Rektorskonferensen för polska tekniska universitet och dess syfte är att förbättra utbildningens kvalitet, skapa tydliga rutiner för att bedöma villkoren och metoderna för utbildning och studieprogram, samt skapa förutsättningar för att underlätta nationellt och internationellt studentutbyte och främja studieprogram som håller hög kvalitet.