Vi fick ytterligare ett viktigt pris ”Diamanten för infrastruktur och konstruktion” på XIII:e konferensen för polsk infrastruktur och konstruktion, som vi också var en partner till.

Ledare som representerade väletablerade bolag inom byggbranschen samlades den 9 mars i Warszawa. Det är en perfekt plats att diskutera och utbyta erfarenheter mellan ledningspersonal i polska och utländska företag, företrädare för lokala myndigheter och stödjande enheter som banker, försäkringsbolag och advokatbyråer. Mötet var ett forum för utbyte av åsikter mellan nästan 180 experter om finansiering och utveckling av polska bygginvesteringar, även i samband med nya tekniklösningar, där F.B.I. TASBUD är ledaren.

Under ceremonin belönades vi för att vara ledare för grönt byggande. Vi är desto mer nöjda med priset i denna kategori eftersom våra internationella framgångar relaterade till ekologiskt byggande har uppmärksammats. Priset delas ut till en enhet som utmärker sig genom att genomföra investeringar i enlighet med högsta miljö- och sociala standarder och realisera aktiviteter baserade på hållbar utveckling.

Som en del av konferensen anordnades fyra diskussionspaneler som rör fyra huvudområden: offentlig upphandling, väginfrastruktur, järnvägsinfrastruktur och transport samt byggande och ekonomisk utveckling. Vice ordföranden i F.B.I. TASBUDs styrelse – dr ing. Andrzej M. Czapczuk var inbjuden att delta i den sista paneldiskussionen. I panelen deltog även representanter för: Unibep S.A., Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., APA Group, COMATIQ and SIM och E.ON Foton. Diskussionen kunde inte bortse från ämnet kriget i Ukraina och den internationella situationens inverkan på industrin, särskilt i förhållande till ukrainare som är den mest talrika gruppen utlänningar som arbetar i Polen. Dr ing. Andrzej Czapczuk talade också i nästa del av diskussionen om överföringen av beprövade utländska standarder till Polen och internationaliseringen av den polska sektorn. Baserat på erfarenheten av att bygga vårt företags varumärke, konstaterade han att polska företag och polska anställda uppfattas mycket väl på utländska marknader som pålitliga, hårt arbetande och kompetenta personer.

F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen har en etablerad position på flera utländska marknader. Vi visar konkurrenskraft, inte bara när det gäller priser, utan också i kvalitet, innovation och ett ekologiskt förhållningssätt. – Polska tekniska lösningar uppfattas mycket väl i Europa. Vi vinner med hög kvalitet och teknik – sa han. Senare i talet hänvisade dr ing. Andrzej Czapczuk till moderna pro-ekologiska lösningar som vi har utvecklats tillsammans med Warszawas tekniska universitet och Polska vetenskapsakademien (Polska Akademia Nauk , PAN) som t.ex. unika teknologier för luft- och vattenrening i prefabricerad teknik, som används av F.B.I. TASBUD. Han betonade också Vetenskaps- och forskningsavdelningens nyckelroll i företaget. Michał Skorupa, styrelsens ordförande för E.ON FOTON,  sa att polska byggentreprenörer befinner sig på en liknande nivå av framsteg som de europeiska och att utbyta idéer består inte av implementering av utländska lösningar i Polen, utan i ömsesidigt utbyte och popularisering av polskt tänkande utomlands.

Under panelen diskuterade också frågan om att vara mästare i byggbranschen. Utan tvekan är stöd  från finansiella institutioner och banker mycket viktigt för detta ändamål , såsom lösningar med så kallad ”grön finansiering”. Den grundläggande betydelsen har också stöd från staten, vilket hjälper företag att utveckla på hemmamarknaden så att de kan bli konkurrenskraftiga utomlands. Dessutom pratade paneldeltagarna om hur man kan förbättra energieffektiviteten i byggandet och optimera kostnaderna för dess förbrukning, hur man använder ny teknik och förnybar energi.

utveckling: Urszula Milewska-Marzyńska