F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen på Nordbygg 2022 !!!

Vi bjuder in till vår monter EÖ:22 och att besöka hela mässhallen den 26-29 april 2022 i Stockholm. Nordbygg är norra Europas största och mest intressanta mötesplats för alla som är verksamma inom bygg-, VVS- och fastighetsbranschen.

Mässan äger rum vartannat år på Stockholmsmässan och samlar ca 48 000 besökare från den svenska och internationella byggbranschen.

Adress: Mässvägen 1 Älvsjö

12580 Stockholm

Sverige

Vi ses på årets viktigaste byggmöte!