Förutom internationell verksamhet tar vi också många lokala initiativ. Som en del av memorandumet om samarbete med styrelsen för Płońsk distrikt som undertecknades i april engagerar vi oss i livet för tekniska och yrkesskolor för att utbilda studenter inom områden relaterade till byggbranschen.

Den 8 oktober presenterade vi vår grupp på jobbmässan som anordnades av Stanisław Staszic skolkomplex nr 1 i Płońsk och utbildnings- och jobbcenter i Ciechanów. Studenterna fick möjlighet att delta i föreläsningar och workshops relaterade till att vara aktiva på arbetsmarknaden och välja ett framtida yrke.

Som en del av evenemanget förbereddes också informationsställen för arbetsmarknadsinstitutioner, universitet, medarrangörer och arbetsgivare.

Under mässan stod F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen åtnjöt stort intresse för studenter som skulle vilja börja arbeta inom bygg- och produktionsbranschen.

Projekten på den skandiaviska marknaden och möjligheten till praktik och arbete i Sverige, liksom utvecklingen av den prefabricerade byggsektorn, väckte stort intresse bland blivande byggingenjörer. Gruppens miljövänlig fabrik för tillverkning av moduler och prefabricerade byggelement i Płońsk distrikt erbjuder professionella utvecklingsmöjligheter relaterade till prefabricerade tekniker.