F.B.I. TASBUD har under många år samarbetat med Tekniska universitet i Białystok och stött initiativ för att förena vetenskapens- och affärslivets värld, så vi inte kunde missa firandet av 70-årsjubileet för WBiNŚ, som ägde rum den 25 oktober.

Fakultetsrådets ceremoniella möte inleddes med ett tal av rektor för Tekniska universitet i Białystok, doc. ing. Marta Kosior-Kazberuk. Tal hölls också av representanter för lokala myndigheter och representanter för WBiNŚs fakultetsråd.

På uppdrag av F.B.I. TASBUD, som är medlem i programrådet vid fakulteten för byggteknik och miljövetenskap, talade styrelsens vice ordförande, dr ing. Andrzej M. Czapczuk, som betonade vikten av samarbetet mellan vetenskapens- och affärslivet samt genomförandet av gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt av forsknings- och vetenskapsavdelningen vid F.B.I. TASBUD och Tekniska universitet i Białystok, vilket resulterade i många vetenskapliga publikationer.

F.B.I. TASBUD samarbetar aktivt med universitetet, inte bara i genomförandet av forskningsprojekt, utan också genom att engagera sig i utbildningen av unga ingenjörer. Gruppen genomför varje år specialiserade föreläsningar för studenter vid fakulteten för byggteknik och miljövetenskap.

Som medlem i programrådet bidrar vi också ständigt till den kontinuerliga förbättringen av utbildningsprogram inom byggområdet.