Situationen på byggmarknaden under pandemin kommenteras av F.B.I. TASBUDs vice styrelseordförande dr inż. Andrzej M. Czapczuk
I publikationen kan du läsa bl.a. om faktorer som för närvarande har och kommer att påverka byggsektorn i framtiden, eller om situationen i enskilda byggsektorer i Polen under pandemin.

Kvartalsvis distribueras för närvarande i elektronisk form och fördelas till nästan ett halvt tusen enheter i hela Mazovien, inklusive handelskammare, företag och lokala myndigheter. Bank Gospodarstwa Krajowego har stött entreprenörer i över 95 år genom att erbjuda dem en omfattande uppsättning av moderna banktjänster och produkter skräddarsydda efter deras specifika behov.