Skyddet av vår planet och hållbar utveckling är oerhört viktigt för F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen. Vi tillämpar höga krav på arbeten och material av bästa kvalitet för att säkerställa att de anläggningar vi bygger hålls kvalitet i många år. Våra projekt erbjuder alltid passiva lösningar samt sådana lösningar som minskar koldioxidutsläppen.

Innovativa lösningar inom byggande är vår prioritet som vi strävar efter när vi arbetar på många globala marknader. Med anledning av oro för den naturliga miljön har vi utvecklat en Vetenskap- och Forskningsavdelningen samt Prefabriceringsavdelningen, vars samarbete säkerställer skapandet av bättre och mer miljövänliga produkter. Vi lanserar moderna prefabricerade element till byggbranschen, tillverkade i vår nya fabriken och bildar ett system med integrerad energibesparande byggande av prefabricerade element av armerad betong.

De teknologier vi utvecklar inom det moderna prefabricerade byggandet har vunnit många utmärkelser, såsom Quality International 2019 Högsta kvalitetsprodukt – Innovativ kombination av prefabricerade element, Quality International 2020 Högsta kvalitetsprodukt – Integrerat energibesparande byggsystem gjorts av prefabricerade armerade-betongväggar, Quality International 2021 Högsta kvalitetsprodukt – Innovativa fotokatalytiska prefabricerade element, och även Top Builder 2021 Certifiering – för den proekologiska och miljövänliga fabriken för tillverkning av moduler och prefabricerade element i staden Michałówek i Załuski-kommun, samt många andra lysande utmärkelser.

Prefabriceringstekniken minskar byggtiden och garanterar full kontroll över hela byggprocessen, ökar projektens kvalitet och minskar samtidigt förbrukningen av råvaror – vilket är miljövänligt. Prefabricerade moduler och element har väldigt bra värmeisoleringsegenskaper, tack vare vilka används de också i passiv och energibesparande byggande. Prefabricerade konstruktioner minskar koldioxidutsläppen betydligt samt ökar återvinningsnivån och minskar stål- och betongavfall.

Vi arbetar intensivt på de skandinaviska marknaderna, där ekologiskt, hållbart och passivt byggande är en respekterad och kontrollerad standarden som strikt följs och granskas. F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen känner sig hemma i denna typ av projekt, är uppskattad av skandinaviska investerare och rankas högre än inhemska företag.

Vi överför god praxis från Sverige och andra länder i Nordeuropa till nya marknader. Prefabriceringstekniken som används i Skandinavien – omfattande och mycket utvecklad – implementeras framgångsrikt av vår Grupp på olika nivåer även i Polen, vilket är till hjälp för att skapa den Europeiska gröna given.

F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen för miljön:

 • användning av moderna prefabricerade lösningar,
 • effektivare resurshantering – minskad förbrukning av råvaror,
 • förkorta byggtiden och full kontroll över dess process,
 • minskat mängden av avfall och föroreningar, skydd mot miljöförstöring och minskning av koldioxidutsläpp,
 • investeringar i miljövänliga tekniker,
 • hållbart byggande,
 • stödja industriella innovationer,
 • förbättra byggnadernas kondition, dvs minimera risken för hälsopåverkan,
 • säkerställa byggnadens högre energieffektivitet,
 • tillhör den Nationella Föreningen för Stöd till Hållbart Byggande,
 • minimering av föroreningar som släpps ut i miljön – betydande minskning av den naturliga belastningen orsakad av byggnader och deras komplex
 • samarbete med enastående forskningsenheter – implementering av innovativa och miljövänliga byggsystem
 • undvikande av miljöskadliga material,
 • effektiv användning av förnybar energi, vatten och andra råvaror under konstruktion och driften av byggnaden,
 • samarbete med utländska organisationer och tillhörighet i det polska klustret av byggexportörer – fördjupat samarbete på utländska marknader och spridning av idén om ekologisk byggande runt om i världen.