Som en del av ett långsiktigt, flertrådigt och framgångsrikt samarbete med Bialystok Tekniska Universitet sprider vi kunskap om prefabricering bland studenter inom det internationella och tvärvetenskapliga området – Konstruktion och Byggsystemsteknik.

F.B.I. TASBUDs styrelsens vice ordföranden D.Sc. Eng. Andrzej M. Czapczuk genomförde tilsammans med Piotr Krakowski – chefen för F.B.I TASBUDs prefabriceringsavdelningen – ett två timmar långt seminarium om moderna aspekter av projektering och implementering av prefabricerade armerade betongkonstruktioner på den polska och europeiska marknaden.

Vi är stolta över att vi som experter på innovativa prefabriceringstekniker kan, baserat på praktiken, förmedla kunskap till den unga generationen. Tack vare den utvecklade Prefabriceringsavdelningen och Forsknings- och Utvecklingsavdelningen har F.B.I. TASBUD en beprövad erfarenhet av ett antal innovativa lösningar och system, inklusive klass A-patent inom t.ex. anslutningar av prefabricerade element (passive prefabricering).

Studenter från Polen och hela världen fick utöka sina kunskaper bl.a. om skillnader i projektering, produktion och montering av prefabricerade strukturer i enskilda länder i Europeiska Gemenskapen, och även om standardisering av lösningar – från projektering via produktion till effektiv montage.

Moderna prefabricerade element används av F.B.I TASBUD vid projektgenomförande både i Polen och på exportmarknader, inklusive de skandinaviska. Nedan presenterar vi fastigheter utförda med prefabricerade element i Sverige av F.B.I. TASBUD.