En av de mest opinionsbildande och mest lästa polska dagstidningarna – Dziennik Gazeta Prawna (Juridisk tidning) berör ämnet om innovativa lösningar inom polsk prefabricering, där vi, som ledare för den polska byggbranschen, inte kunde saknas. Artikeln betonar rollen för den nya miljövänliga fabriken av moduler, prefabricerade element av betong och armerad betong som tillhör F.B.I. TASBUD.

Tack vare de lösningar som vårt företag erbjuder är polsk prefabricering konkurrenskraftig på den globala marknaden och bevisar att den uppfyller alla miljökrav. En hög produktkvalitet med hänsyn till miljön, inklusive minskning av koldioxidavtrycket, är bara några av de många fördelarna med våra moderna prefabricerade element.

Du kan läsa mer om innovativa och konkurrenskraftiga prefabricerade produkter på den globala marknaden i artikeln som finns tillgänglig i pappersversion och på webbplatsen:

https://serwisy.gazetaprawna.pl/forumbiznesu/ekologia/artykuly/8302268,innowacyjne-rozwiazania-w- polskiej-ekologicznej-i-konkurencyjnej-prefabrykacji.html