F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen är ett ledande företag i branschen. Vi samarbetar med många organisationer i byggsektorn, bedriver forskningsaktiviteter, stöder utvecklingen av polska affärer och deltar i många tävlingar. Koncernens flerdimensionella utveckling är väldigt viktig för att forma sin position bland konkurrenterna. F.B.I. TASBUD har en sektorsövergripande verksamhet. Under många år har vi samarbetat med Den Polska Föreningen för Byggarbetsgivare, Den Polska Klustret av Byggexportörer, Den Polska Konstruktions klustret, Den Polska Föreningen För Byggnadsmanagement, Riksförbundet för stöd för hållbart byggande, Executive Club, såväl som den polsk-skandinavisk handelskammaren och föreningen för polska företagare i Sverige – Polkrona.

Företag som tillhör F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen samarbetar aktivt med kända forskningsenheter i Polen och utomlands, såsom Warszawas Tekniska universitet, Białystok Tekniska Universitet, Wrocław Tekniska Universitet, Koszalin Tekniska Universitet, Łódź Tekniska Universitet, Gdańsk Tekniska Universitet, Wrocław Tekniska Universitet, Kraków Tekniska Universitet eller den Polska vetenskapsakademin och även de tekniska universitet i Sverige, Georgien och Italien som genomfört gemensamma projekt många gånger.

F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen äger också många vetenskapliga certifikat. Betydande är den akademiska verksamheten av styrelsens vice ordförande PhD, Eng. Andrzej M. Czapczuk och utmärkelser från prestigefyllda tävlingar, inkl. för byggverksamhet med högsta kvalitet. Dessutom får Gruppen många gratulationer och priser bland annat för deltagande i kultur- och sportevenemang eller jobbmässor tillägnade unga ingenjörer.

Nedan visas utvalda utmärkelser och certifikat som tilldelades F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen.