Under den pågående BUDMA-mässan deltog vi i den tredje upplagan av Build 4 Future Economic Forum som var organiserad av den polska föreningen för byggarbetsgivare och MTP-gruppen. Alla deltagare fick aktuella uppgifter om byggindustrins läge och marknadsprognoser inom de närmaste åren.

Vice ordförande i styrelsen och generaldirektör för Kapitalgruppen F.B.I. TASBUD dr ing. Andrzej M. Czapczuk deltog som expert i forumet i en väldig intressant diskussionspanel om utvecklingen av prefabricerad konstruktion – ”Modern prefabricering som ett svar på de utmaningar som dagens konstruktion medför idag”. Marcin Gołębiewski, vd för Unihouse SA, Tomasz Balcerowski, vd för Ekoinbud Sp. z o.o., Kamil Kowalczyk, chef för kommersiell avdelning för Climatic Sp. Zoo. Sp. k. och Tomasz Seremet, ledamot i styrelsen för Pekabex SA, alla var välkomna att delta i diskussionen. Diskussionen leddes av Marek Beśka, vd i Energooszczedne Domy Gotowe- Föreningen.

Under panelen delade experter sin kunskap om den nuvarande situationen på marknaden samt åsikter om framtiden för modullösningar i Polen och i världen. En av de viktigaste frågorna som alla paneldeltagare tog upp gällde en prefabricerad teknik som hade en viktig fördel- miljövänlig tillverkning. Syftet var att öka medvetenhet om miljön i samband med modullösningar i byggbranschen. Polen har fortfarande mindre byggprojekt med prefabricerade strukturer än t.ex. skandinaviska länder eller Tyskland. Det är betydligt mer lönsamt att ändra traditionell teknik till prefabricerad teknik. Den här lösningen förkortar hela investeringsprocessen avsevärt. Dr. Andrzej M. Czapczuk konstaterade att denna medvetenhet förbättras betydande år för år, bland annat tack vare det fruktbara samarbetet med Capital Group, som i sin struktur har vetenskaplig och forskningsavdelning vid universitet, till och med mycket dynamiskt och mångfacetterat samarbete med Tekniska universitet i Warszawa.

Experter betonar också vikten av prefabricerad teknik inom det så kallade EU Green Deal. Prefabricerade konstruktioner minskar signifikant utsläpp av koldioxid , samtidig ökar utsortering för materialåtervinning vid en stor minskning av stål- eller betongavfall, enligt Dr. Andrzej M. Czapczuk. Med hänsyn till ett större antal ekologiska faktorer, som utan tvekan uppfyller prefabricerade produkter av högt kvalitet, kan kraven vid offentliga upphandlingar påverka och få snabbare expansion av prefabricerade konstruktioner i Polen och framför allt minska klimatförändringarna och miljöförstöring, vilket har enorm betydelse.

Som experter inom den prefabricerade sektorn gläder oss den parallella utvecklingen av prefabricerad betong-, trä- och stålelement, vilket bevisar enorm potential för hela prefabriceringssektorn inom konstruktion och därmed förkortar tid för genomförande investeringar samtidigt håller högsta kvalitet. Resultatet av den här kampanjen ger möjligheter för prefabricering och därmed för dynamiska utvecklingen av den polska byggbranschen.