Vi är glada att kunna tillkännage en ytterligare framgång inom mångfacetterat samarbete med forskningsenheter. Capital Group F.B.I. TASBUD utsågs till programrådet för fakulteten för byggteknik och miljövetenskap vid Tekniska universitet i Białystok.

Vi hoppas att vår mångåriga erfarenhet av att koppla ihop vetenskap och affärssektor samt expertkunskap och praktisk kunskap inom modern och innovativ konstruktion, inklusive prefabricerad armerad betong, kommer att bidra till en kontinuerlig förbättring av studentutbildningen.