F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen med många års tradition uppskattar värdet av det arbete alla anställda lägger på att utföra sina arbetsuppgifter. Under många år har vi utvecklat egen arbetsfilosofi med respekt för engagemang, lojalitet samt kvalifikationer och kompetenser hos den anställda personalen. Vi möjliggör och stöder den individuella utvecklingen av var och en av våra anställda, vad stärker vårt lag och utgör vår oumbärliga fördel gentemot konkurrensen.

Vårt team består av kvalificerad teknisk personal av välutbildade ingenjörer och erfarna fysiska arbetare samt medarbetare inom administration och tjänstemän – ansvariga och kompetenta personer. Varje person anställd i F.B.I. TASBUD är ett essentiellt element i den sammanhängande helheten vi skapar.

Den utmärkta utbildningen av anställda anskaffat på polska och utländska universitet, samt deras erfarenhet, entusiasm och arbetsamhet möjliggör ett omfattande, noggrant och effektivt genomförande av de svåraste uppgifterna. De kan alltid räkna på varandra och bibehålla full flexibilitet inför nya krav av beställaren.

En karriär som har betydelse

  • Vi skapar nya innovativa lösningar

Vi är en ledare inom samarbete mellan vetenskap och affärsverksamhet. En avgörande fördel av F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen är innovativa projekt, vad framgår av Vetenskaps- och Forskningsavdelningen som framgångsrikt fungerat i Gruppens struktur i många år. Vi kan skryta med nya, flertrådiga vetenskapliga- och forskningsprojekt som implementerar innovativa lösningar vilka har tillämpats ofta i praktiken och har många gånger fått den högsta klassificering – klass A-patent. Vi samarbetar med vetenskapliga- och forskningsenheter, inklusive tekniska skolor i Polen och utomlands, t.ex. i Sverige, Italien eller Georgien. Vi har skapat långvariga, flertrådiga konsortier: konsortium med Warszawas Tekniska Universitet och Polska Vetenskapsakademin, och även med Białystok Tekniska Universitet, Wrocław Tekniska Universitet och Koszalin Tekniska Universitet.

F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen äger nya miljövänliga fabriken för tillverkning av moduler och prefabricerade element i armerad betong i Załuski-kommun, utanför Warszawa. En ny fraktion innovativa, ekologiska, multifunktionella betongprodukter har implementerats i fabriken, som kommer att passa in i kommunens politik för hållbar utveckling i tätorterna och ska samtidigt hjälpa till att rena miljön.

Vi stöder medarbetarnas entreprenörskap och initiativ. Vi uppmuntrar dem att engagera sig och dela kunskap samt att skapa nya innovativa lösningar för att möta marknadens dynamiskt föränderliga förväntningar och behov, samt för att ta hand om den omgivande miljön. Tack vare detta ger vi som arbetsgivaren en realistisk möjlighet för professionell utveckling och deltagande i prestigefyllda innovativa projekt.

  • Vi fokuserar på global utveckling

Att arbeta på F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen är ett tillfälle för professionell utveckling och skapande av egen karriär både hemma och utomlands. Vår Internationell Gruppen inkluderar bland annat det svenska bolaget TASBUD SVERIGE AB, som realiserar projekt i skandinaviska länder. F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen verkar också på övriga europeiska marknader och även på asiatiska, afrikanska och på Mellanöstern.

På F.B.I. TASBUD delar vi kunskap med varandra och vidarebefordrar den, eftersom teamarbete är vår prioritet och ett väl samordnat och lojalt team är ovärderligt. Bolag i vår Grupp är inriktade som arbetsgivare på att utveckla yrkeskunskaper och specialistkunskaper samt på att bygga karriärväg för varje engagerad medarbetare.

  • Vi skapar ett väl samordnat gäng

Många anställda har varit knutna till företaget nästan från grundande, dvs i över 35 år. F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen fokuserar på utveckling och praktisk utbildning av unga ingenjörer (inom projektering och verkställande). Vi tror att den tid det tar att lära dem kommer att löna sig i framtiden för företagets utveckling och kommer att gynna hela branschen. Och det bör understrykas att denna inriktning lönar sig.

I många år har vår Grupp styrts av principen om Företagets Sociala Ansvar. Vi verkar både externt – t.ex. genom att hjälpa barn i nöd, samt internt – regelbundet organiserar vi olika sportaktiviteter för vår personal och varje år deltar vi i Bygg- och Infrastruktur Idrottsolympiaden, med goda placeringar. Vi lägger stort intresse på våra anställda och deras familjer genom att ha en familjevänlig policy.

„På F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen fokuserar vi främst på att använda de senaste tekniken. Vi vet att vi kan nå framgång endast med hjälp av en engagerad och väl samordnad personal som inte är rädd att inrikta sig på moderna lösningar.”

F.B.I. TASBUD Styrelse

F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen
Idag skapar vi morgondagens konstruktion.
Join us!