Den 10 september 2021, med deltagande av representanter för myndigheterna och många framstående gäster, tog plats den officiella ceremonin tillsammans med den symboliska läggningen av hörnstenen i miljövänliga fabrik av moduler, prefabricerade element av betong och armerad betong ägs av F.B.I TASBUD  i Michałówek nära Warszawa, i Załuski-kommun, Płońsk distrikt.

Ceremonin pryddes av närvaron av Joanna Hofman – ambassadör för Republiken Polen i Stockholm och diplomatisk representation av de länder där F.B.I. TASBUD bedriver intensifierad exportaktivitet. Bland de många framstående gästerna fanns också ambassadören i Senegal – Papa Diop, och ambassadören för Demokratiska Republiken Kongo – Clementine Shakembo Kamanga. Till evenemanget deltog representanter för lokala självstyrande myndigheter under ledning av Elżbieta Wiśniewska – distriktschef i Płońsk.

Ett officiellt brev från Republiken Polens premiärminister, Mateusz Morawiecki, som var riktat till ceremonideltagarna, lästes av vice disriktchef i Płońsk, Krzysztof Wrzesiński. Republiken Polens premiärminister uttryckte bland annat sin övertygelse om att (…) denna investering snart kommer att ha en positiv inverkan på att öka byggsektorns konkurrenskraft och bidra till att bygga upp en god bild av det polska varumärket utomlands. Med tanke på att investeringen har en betydande inverkan på den ekonomiska utvecklingen, skrev Adam Struzik – marskalk för Masoviens vojvodskap, också ett brev till Gruppen. Tomasz Waźbiński från marskalkskansliet talade för marskalkens namn.Distriktschef i Płońsk, Elżbieta Wiśniewska, bortsett från de uppenbara ekonomiska fördelarna i samband med fabrikens funktion, betonade också distriktens flerdimensionella samarbete med F.B.I. TASBUD styrs av principerna för företagens sociala ansvar.

Uppskattningsorden uttrycktes också av dekanen vid fakulteten för civilingenjörer vid Warszawas tekniska universitet – prof. doc. ing. Andrzej Garbacz, Piotr Pokropek, chef för den Masoviska regionen i BGK Bank, Krzysztof Gąsior, direktör för infrastrukturavdelningen i Warmia and Mazury särskild ekonomisk zon, ordförande för den Polska föreningen för byggarbetsgivare – Jan Styliński och ordförande av det Polska konstruktions klustret – Tomasz Kozłowski, liksom chefen för Załuski kommunen Kamil Koprowski. Slutligen lästes upp ett särskilt brev från ordförande för Polsk Exportkreditbyrå (KUKE).

– Målet som vi antar i genomförandet av denna investering är den ledande positionen på marknaden för prefabricerade byggmaterial, inte bara i Polen utan även i Skandinavien och även utanför Europas gränser. Vår över 36 års erfarenhet som totalentreprenör tillät oss att noggrant förstå marknadens och kundens behov. – sade vice ordförande i styrelsen för F.B.I. TASBUD, dr. ing. Andrzej M. Czapczuk i sitt tal som invigde ceremonin. Styrelsens representant uppmärksammade också kärnan i användningen av modern teknik inom den polska byggsektorn. F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen tillhandahåller implementering av innovativa prefabriceringstekniker, som bland annat utvecklats av i ett konsortium med Warszawas tekniska universitet och Polska vetenskapsakademin: – Gruppen fokuserar på tillväxt och skapar progressiva, innovativa lösningar och sätter därmed nya trender inom byggsektorn. Vi har varit aktiva inom vetenskap och forskning i många år, vi genomför ambitiösa projekt, bland annat inom artificiell intelligens inom konstruktion och modern prefabricering. Vi har redan patenterat flera lösningar och utvecklat många unika projekt, inklusive energibesparande byggsystem av prefabricerade armerade betongbärande element. – betonade dr. ing. Andrzej M. Czapczuk.

Koncernens styrelse tog hand om traditionen under ceremonin genom att underteckna ett officiellt dokument, som kommer att förbli ett minne för kommande generationer, placerat i ett metallrör och sedan inom fabriksväggarna. Dokumentet undertecknades av medlemmar i styrelsen i F.B.I. TASBUD S.A. tillsammans med tillsynsorganets ordförande prof. Stanisław Biedugnis, ordförande för församlingen för den helige ärkeängeln Mikael, präst Dariusz Wilk, representanter för myndigheterna, representanter för institutioner som finansierar byggandet av fabriken, inklusive BGK Bank och Warmia och Mazury särskild ekonomisk zon och andra projektdeltagare.

F.B.I. TASBUD Kapitalgruppen är aktivt involverat i lokalens samhällsliv. För några månader sedan undertecknades ett samarbetsmemorandum med styrelsen för Płońsk distrikt och många gemensamma projekt pågår. Tätt samarbete med Kulturcenter i Płońsk resulterade i uppträdandet av den världsberömda orkestern från Płońsk-Con Grazia, som utförde extremt intressanta arrangemang av välkända verk. Evenemanget var värd för den populära teater- och filmskådespelaren, Tomasz Karolak.

Organiserat av F.B.I. TASBUD evenemanget var mycket populärt bland alla gäster, de kunde få kännedom om modern, miljövänlig konstruktion med användning av prefabricerade byggelement. Produktionsstart i den miljövänliga fabriken för tillverkning av moduler och prefabricerade byggelement i Michałówek planeras för fjärde kvartalet i år.