Praca w hałasie dotyczy przedstawicieli wielu branż, w tym branży budowlanej.

Pojęcie hałasu dotyczy różnych niepożądanych, szkodliwych i uciążliwych dźwięków, które oddziałują na narząd słuchu. Tym samym prowadzą do długotrwałych i przewlekłych chorób, a związku z tym – obniżenia jakości życia zawodowego i prywatnego pracownika.

Hałas jest określany w oparciu o jego natężenie, które jest wyrażane w decybelach.

Przyjmuje się, że:

  • Hałas poniżej 35 dB – nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka, chociaż może wpływać na brak skupienia podczas wykonywanego zadania
  • Hałas 35-75 dB – wpływa negatywnie na ośrodkowy układ nerwowy i może doprowadzić do np. nadmiernego zmęczenia
  • Hałas 75-85 dB – może doprowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu
  • Hałas 85-130 dB – w znacznym stopniu doprowadza do uszkodzenia narządu słuchu
  • Hałas powyżej 130 dB – wywołuje drgania różnych organów w ciele człowieka i prowadzi do ich uszkodzeń, prowadzi także do uszkodzeń układu nerwowego i krwionośnego, może powodować uszkodzenia błędnika.

oprac. Urszula Milewska – Marzyńska