Dobierając środki ochrony należy uwzględnić czynniki takie jak dopasowanie do indywidualnych cech pracownika, w tym stosowanie przez pracownika szkieł korygujących wadę wzroku, częstotliwość oraz liczbę godzin pracy, temperaturę środowiska pracy a także zagrożenia występujące w danym środowisku pracy.

Ważne jest, aby okulary ochronne miały regulowaną długość zauszników oraz regulowany kąt pochylenia zauszników.

Przy doborze gogli istotne jest, aby przylegały one do twarzy, a pasek miał możliwość regulacji.

W sytuacji, gdy pracownik używa okulary korekcyjne, należy zakupić specjalne gogle, które zakłada się bezpośrednio na okulary korekcyjne i tym samym okulary korekcyjne są chronione przed zarysowaniami i innymi rodzajami uszkodzeń.

Co ważne, środki ochrony oczu mają swoją odporność przy zastosowaniu w tzw. temperaturze pokojowej. Jeśli jednak mają być stosowane w temperaturach pomieszczenia poniżej -5 C lub powyżej +55 C (np. huta szkła, chłodnia mięsa) bądź jeżeli mają być stosowane na otwartej przestrzeni, to wówczas należy stosować środki ochrony oczu o odporności przed uderzeniami w ekstremalnej temperaturze. Są one oznakowane literką „T”.

Odnosząc się do tematu ochrony przed uderzeniami mechanicznymi, należy wskazać na 4 poziomy ochrony ze względu na wytrzymałość mechaniczną: S, F, B, A.

Przykładowo, klasę ochrony S stosuje się przy ręcznej obróbce drewna, F – przy gięciu zbrojenia, B – przy cięciu dachówki, A – przy obsłudze pistoletu do wbijania gwoździ.

Dopasowane środki ochrony indywidualnej dają większą szansę na ochronę w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu pracownika.

oprac. Urszula Milewska – Marzyńska