Podczas dzisiejszej konferencji poświęconej prezentacji instrumentów wsparcia przedsiębiorców i pracowników na PGE Narodowym, V-ce Prezes Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD oraz Prezes Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa dr inż. Andrzej Czapczuk przedstawił i omówił z Premierem Mateuszem Morawieckim aktualną sytuację branży budowlanej podczas pandemii.