Globalny Generalny Wykonawca Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD oraz jeden z największych deweloperów w Europie Północnej YIT Development, dbając o najwyższe standardy bezpieczeństwa na budowie, aktywnie włączyli się w międzynarodowe wydarzenie Safety Week. Grupy wspólnie przygotowały szereg aktywności dla pracowników na terenie budowy Nordic Bemowo w Warszawie.

Safety Week to wydarzenie realizowane co roku na wszystkich kontynentach. Jest to część strategii podnoszenia świadomości i skutecznego wdrażania kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie jest sprawą oczywistą, choć nie zawsze łatwą przy dużej liczbie pracowników. Grupa F.B.I. TASBUD wraz z Grupą YIT pokazują, jak w ciekawy i przystępny dla pracowników sposób propagować wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia.

Podczas wydarzenia, które odbyło się na budowie Nordic Bemowo przy ulicy Lazurowej, przygotowano szereg atrakcji, w tym interaktywne pokazy instruktażowe dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz udzielania pierwszej pomocy. W celu utrwalenia zdobytej wiedzy odbył się również  konkurs, gdzie uczestnicy mogli wygrać atrakcyjne nagrody rzeczowe, m.in. powerbanki czy plecaki. O tym, jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa na budowie, przypominali także przedstawiciele obu Grup.

– Dzięki Safety Week uświadamiamy sobie, jak ważne jest dbanie o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Poprzez budowanie świadomości, angażowanie pracowników oraz działania prewencyjne możemy zapobiegać zagrażającym życiu wypadkom na placach budowy. Takie wydarzenie jak dzisiejsze pomaga identyfikować potencjalne niebezpieczeństwa, a także odpowiednio reagować na nie w przyszłości. Warto podkreślić, że zdobyta wiedza np. z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego czy udzielania pierwszej pomocy przyda się nie tylko na placu budowy, ale również w życiu codziennym.

– wyjaśnia Michał Dachowski, Dyrektor Techniczny YIT Development

W Grupie Kapitałowej F.B.I. TASBUD o bezpieczeństwo dbamy codziennie, mamy je we krwi. W zakresie bhp obowiązują nas najwyższe standardy, opracowane wewnątrz Grupy, a kultura bezpieczeństwa przez lata zakorzeniła się w świadomości naszych pracowników.

Mimo, iż statystyki pokazują, że wypadków na naszych budowach nie ma, pomimo ich licznej ilości, co jest powodem do dumy, warto nieustannie przypominać o zachowaniu właściwych postaw, aby utrzymać ten stan.

Nasi pracownicy mieli okazję między innymi odświeżyć swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, sprawdzić jakie działania podjąć podczas inscenizowanych akcji ratunkowych, tak aby w przypadku realnego zagrożenia, kiedy działa się w warunkach stresu, zareagować szybko i skutecznie, co może uratować czyjeś życie.

Jednym z celów dzisiejszego wydarzenia jest spowodowanie, aby wszystkie osoby były mocno zaangażowane w dzisiejsze wydarzenie i promowały jak najlepsze praktyki także poza budową.

– podkreślał dr inż. Andrzej M. Czapczuk, V-ce Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD