Rynek pracy wskazuje na cykliczne zmiany w ostatnich kilku dekadach. Przyglądając się ostatniemu 10-leciu można zauważyć, że stopa bezrobocia zdecydowanie spadła.

W 2011 roku wynosiła ponad 12 % podczas gdy w 2013 roku – już ponad 13 %, aby następnie, w 2021, wynieść zaledwie 5,8% (dane statystyczne wg Głównego Urzędu Statystycznego). Jednakże obecna sytuacja związana z pandemią stawia pod znakiem zapytania to co wydarzy się na rynku w najbliższych latach.

Zgodnie z GUS, przeciętne średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w roku 2021 to około 5.800 zł brutto.

Z kolejnych danych udostępnionych, tym razem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, można wywnioskować, że wśród najbardziej poszukiwanych profesji są następujące: dekarz, murarz-tynkarz, ślusarz.

Jeśli zaś mowa o aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) to w pierwszym półroczu 2021 roku, osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,6% ludności w wieku 15-89 lat. Wśród osób

biernych zawodowo wyższy odsetek był wśród kobiet (prawie 50%) niż wśród mężczyzn (prawie 35%). Najczęstszymi przyczynami bierności zawodowej była nauka i podnoszenie kwalifikacji, choroba, niepełnosprawność, obowiązki rodzinne.

oprac. Urszula Milewska-Marzyńska