„Obecna sytuacja na rynku usług budowlanych w Polsce odzwierciedla ogólną poprawę koniunktury na rynkach europejskich. Istotnym aspektem, który umożliwia rozwój branży budowlanej, jest wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych — pomost między nauką a biznesem. W dobie problemów z pozyskiwaniem materiałów i pracowników niezwykle ważne jest posiadanie odpowiednich struktur wspomagających rozwiązywanie takich niedoborów, dlatego stworzyliśmy Pion Naukowo-Badawczy, który odpowiada m.in. za analizę rynku i opracowywanie projektów wspierających rozwój spółki” – komentuje Prezes F.B.I. TASBUD S.A., Bogdan Czapczuk.

Link: https://www.pb.pl/budowlane-parametry-wprawily-w-oslupienie-906106

Źródło: Puls Biznesu