Podczas uroczystych obchodów 25-lecia Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Przewodniczący Rady Nadzorczej prof. Zw. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis został odznaczony medalem honorowym Za zasługi dla budownictwa.

Przewodniczący Rady Nadzorczej F.B.I. TASBUD S.A. odebrał z rąk zastępcy Ministra Infrastruktury i Budownictwa Jerzego Szmita odznakę honorową Za zasługi dla budownictwa przyznaną przez Ministra Andrzeja Adamczyka. Prof. Zw. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis jest wybitnym polskim naukowcem, którego obszarem zainteresowania jest inżyniera bezpieczeństwa cywilnego, wodociągi i kanalizacja oraz ryzyko i bezpieczeństwo w inżynierii środowiska. Zawodowo związany m.in. z Politechniką Warszawską i Szkołą Główną Służby Pożarniczej. Jest wybitnym członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, technicznych, czasopism naukowych oraz Komitetu Inżynierii Środowiska PAN.

Osiągnięcia naukowe oraz włożony wysiłek w budowaniu trwałego pomostu pomiędzy światem nauki a światem biznesu ma swoje odzwierciedlenie w licznych odznaczeniach i nagrodach. Nie mogło być inaczej także w przypadku tak uroczystego wydarzenia jak obchody 25-lecia PZPB. Profesor Biedugnis otrzymał honorowy medal za zasługi, powiększając tym samym zacne grono odznaczonych osób związanych z F.B.I. TASBUD S.A.