W połowie października na specjalne zaproszenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD, do Warszawy przybyli przedstawiciele Republiki Senegalu. Wizytacja gospodarcza miała na celu wypracowanie wspólnych kontraktów biznesowych oraz zaprezentowanie pionierskiego projektu „Polskiego Szpitala Modułowego”.

Rynek afrykański od początku istnienia F.B.I. TASBUD był jednym z wiodących kierunków eksportu budowlanego naszej Grupy. To m.in. w Libii, dokładniej w Benghazi stolicy Cyrenajki nasza firma przebudowała i rozbudowała rozległą cementowanie oraz wybudowała wiele budynków mieszkalnych wielorodzinnych tworzących ciekawe pod względem architektonicznym osiedla. Jako że Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD intensywnie uczestniczy w realizacji planów rozwojowych tamtejszych regionów, aktualnie w ramach Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa pracujemy nad pionierskim i interdyscyplinarnym projektem o nazwie „Polski Szpital Modułowy”, który jest innowacyjną alternatywą dla tradycyjnych budynków przeznaczonych służbie zdrowia.

– Celem projektu jest stworzenie samodzielnej i samowystarczalnej jednostki, dostosowanej do lokalnych uwarunkowań związanych z zapotrzebowaniem na opiekę medyczną. Swoją formą architektoniczną ten interdyscyplinarny projekt nawiązuje do rozpoznawalnego na całym świecie symbolu krzyża medycznego. Taka konstrukcja budynku pozwala na powiązanie modułów prostym systemem komunikacyjnym skupionym wokół otwartego dziedzińca, będącego enklawą zieleni. Zapewnia to łatwy dostęp do oddziałów, a także do przestrzeni o funkcjach międzyoddziałowych. Z perspektywy technicznej i technologicznej, stosujemy przy tym projekcie  opracowane systemy prefabrykowane, co znacząco wpływa zarówno na skrócenie czasu realizacji inwestycji, jak również atrakcyjną cenę ofertową, dając przy tym możliwość szybkiego zaprojektowania szpitala pod indywidualne wymagania każdego Inwestora – mówił podczas spotkania V-ce Prezes i Dyrektor Generalny Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD i jednocześnie Prezes Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa – dr inż. Andrzej Czapczuk, dodając, że zaproponowane rozwiązanie jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie krajów afrykańskich dotyczące poprawy systemu opieki medycznej.

W spotkaniu gospodarczym, oprócz członków Zarządu Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD oraz Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa udział wzięli przedstawiciele PAIH oraz senegalskiej agencji rządowej CACOConsortium africain de conseil et d’organisation odpowiedzialnej za realizację państwowych projektów infrastrukturalnych.