Elementy płytowe

 • Elementy stropowe typu Filigran

System wykonywania stropów w technologii filigran jest w Polsce najbardziej dynamicznie wdrażanym w realizację systemem prefabrykacji konstrukcji płytowych. Grupa F.B.I. TASBUD dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań w ramach cyrkulacyjnej linii produkcyjnej jest w stanie zaoferować rozwiązania najwyższej jakości i jednocześnie najbardziej ekonomiczne produkcyjnie i projektowo. Specyfika rozwiązań stosowanych przy realizowanych stropach jest efektem połączenia najlepszych rozwiązań projektowych i wykonawczych stosowanych na rynku europejskim.

Dopracowanie detali konstrukcyjnych, dokumentacji montażowej oraz czytelna instrukcja montażu ułatwiają planowanie kolejności montażu, układanie instalacji prowadzonych w nadbetonie stropów zespolonych. Optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych pozwala zmniejszyć koszty zabezpieczenia konstrukcji przed przebiciem, zmniejsza znacząco ilość oraz pracochłonność robót podczas układania zbrojenia w warstwie nadbetonu.

Elementy typu filigran projektowane i produkowane są z wbudowanymi elektrycznymi puszkami sufitowymi, przepustami elektrycznymi, króćcami wentylacyjnymi oraz tulejami montażowymi.

Maksymalne ograniczenia geometryczne tego typu elementów:

– długość 12,0 m;

– szerokość modularna płyt prefabrykowanych 2,5 m.

 • Elementy stropowe typu solid – płyty pełne oraz płyty izolowane

Elementy stropowe pełne (typu solid) od lat stosowane są przez Grupę Kapitałową F.B.I. TASBUD w realizacjach na rynku skandynawskim, gdzie Grupa jest uznanym Generalnym Wykonawcą. Elementy tego typu pozwalają na redukcję procesów układania mieszanki betonowej na budowie do minimum. Procesy montażowe poprzez stosowanie elementów stropowych pełnych skracają znacznie cykl wznoszenia kolejnych kondygnacji. Płyty stropowe pełne projektowane i produkowane są przez Grupę F.B.I TASBUD wbudowując wszelkie elementy instalacji (elektrycznej, wentylacyjnej, sanitarnej w tym kanalizacyjnej).

Maksymalne ograniczenia geometryczne tego typu elementów:

– szerokość przekroju (grubość) 45 cm;

– masa 30 T.

 • Schody i spoczniki

Pion Prefabrykacji grupy F.B.I. TASBUD zapewnia indywidualne konfiguracje prefabrykowanych betonowych schodów (biegów schodowych) i spoczników, zaprojektowanych i zainstalowanych zgodnie z dokładnymi wymaganiami indywidualnego projektu. Na życzenie Klienta stosujemy wszelkie funkcjonujące na rynku systemy wsporcze elementów schodowych wraz z możliwością adaptacji biegów i spocznika do każdego rodzaju wykończenia oraz każdego rodzaju balustrad jak również elementów dekoracyjnych.

 • Balkony

Prefabrykowane balkony są projektowane, produkowane, dostarczane i instalowane zgodnie z najwyższymi standardami wymogów bezpieczeństwa, izolacyjności połączenia, wykończenia oraz trwałości wykończenia, a także zabezpieczenia elewacji oraz powierzchni dolnych balkonów przed wpływem wody opadowej.

Wykończenie powierzchni górnej balkonów możliwe jest do wytworzenia w sposób nie wymagający dodatkowych warstw oraz obróbek blacharskich lub dostosowywane jest do planowanego do zastosowania wykończenia.

Maksymalne ograniczenia geometryczne tego typu elementów:

– długość wspornika płyty balkonowej 2,5 m;

– długość  balkonu 12,5 m.

Elementy ścienne/tarczowe

 

 • Elementy ścienne trójwarstwowe typu Sandwich

Ściany warstwowe typu sandwich mogą być stosowane w budynkach kubaturowych jako: zewnętrzne ściany nośne lub osłonowe.

Elementy projektujemy i produkujemy ze wszystkimi elementami wsadowymi konicznymi do bezpiecznego podnoszenia, transportu i montażu na budowie. Istotną korzyścią dla Klienta ze współpracy z naszą Grupą jest możliwość projektowania i produkcji elementów z wbudowanymi instalacjami (elektrycznymi, wentylacyjnymi, sanitarnymi) wg standardów określonych przed rozpoczęciem projektowania.

Izolacja oraz jej zabezpieczenie dostosowane jest każdorazowo do wymogów projektu architektonicznego.

Panel zewnętrzny elewacyjny może zostać zaprojektowany i wykonany jako:

– żelbetowy przystosowany do malowania, matrycowy lub z odsłoniętym kruszywem (tzw. płukanka),

– matrycowy z wbudowaniem kształtek ceglanych, kamiennych lub elementów architektonicznych z tworzyw sztucznych,

– warstwa murowana w zakładzie produkcji.

Wszystkie ściany prefabrykowane mogą być wykończone poprzez zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej w zakładzie produkcji.

Dzięki wykorzystywaniu najnowocześniejszych linii produkcyjnych Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD jest w stanie zaprojektować i wykonać dowolne geometrie elementów ściennych jednowarstwowych.

Maksymalne ograniczenia geometryczne tego typu elementów:

– wysokość 9,7 m;

– długość 12,5 m;

– szerokość przekroju (grubość) 60 cm;

– masa 30 T.

 • Elementy ścienne dwuwarstwowe – ściany izolowane

Ściany te mogą być stosowane w budynkach kubaturowych jako:

– zewnętrzne ściany nośne;

– zewnętrzne ściany osłonowe.

Elementy projektujemy i produkujemy ze wszystkimi elementami wsadowymi koniecznymi do bezpiecznego podnoszenia, transportu i montażu na budowie. Istotną korzyścią dla Klienta ze współpracy z grupą F.B.I. TASBUD jest możliwość projektowania i produkcji elementów z wbudowanymi instalacjami (elektrycznymi, wentylacyjnymi, sanitarnymi) wg standardów określonych przed rozpoczęciem projektowania.

Izolacja oraz jej zabezpieczenie dostosowane jest każdorazowo do wymogów projektu architektonicznego. W warstwie izolacyjnej możliwe jest zaprojektowanie oraz wbudowanie łączników dla warstw elewacyjnych każdego rodzaju.

Wszystkie ściany prefabrykowane mogą być wykończone poprzez zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej w naszej fabryce.

Dzięki wykorzystywaniu najnowocześniejszych linii produkcyjnych Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD jest w stanie zaprojektować i wykonać dowolne geometrie elementów ściennych dwuwarstwowych.

Maksymalne ograniczenia geometryczne tego typu elementów:

– wysokość 9,7 m;

– długość 12,5 m;

– szerokość przekroju (grubość) 60 cm;

– masa 30 T.

 • Elementy ścienne żelbetowe i betonowe typu Solid Wall

Jednowarstwowe ściany typu solid projektujemy i produkujemy jako elementy żelbetowe oraz betonowe. Istotną cechą tych elementów jest ich wszechstronność. Ściany te mogą być stosowane w budynkach kubaturowych jako: zewnętrzne ściany nośne lub osłonowe, wewnętrzne ściany nośne lub jako nośne ściany kondygnacji podziemnej możliwe do zaprojektowania jako ściany oporowe przystosowane do izolacji przeciwwodnej w celu uzyskania pełnej wodoszczelności części podziemnych w tym garażowych.

Elementy projektujemy i produkujemy ze wszystkimi elementami wsadowymi konicznymi do bezpiecznego podnoszenia, transportu i montażu na budowie. Istotną korzyścią dla Klienta ze współpracy z grupą F.B.I. TASBUD jest możliwość projektowania i produkcji elementów z wbudowanymi instalacjami (elektrycznymi, wentylacyjnymi, sanitarnymi) wg standardów określonych przed rozpoczęciem projektowania.

Wszystkie ściany prefabrykowane mogą być wykończone poprzez zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej w naszej fabryce.

Dzięki wykorzystywaniu najnowocześniejszych linii produkcyjnych Grupa Kapitałowa F.B.I.TASBUD jest w stanie zaprojektować i wykonać dowolne  geometrie elementów ściennych żelbetowych i betonowych typu Solid Wall .

Maksymalne ograniczenia geometryczne tego typu elementów:

– wysokość 9,7 m;

– długość 16,5 m;

– szerokość przekroju (grubość) 45 cm;

– masa 30 T.

 • Elementy ścian oporowych typu L , typu T i  ścian oporowych integrowanych

Elementy ścienne oporowe oferowane i realizowane są w dwóch trybach.

 • Jednym z trybów ofertowych jest posiadanie standaryzowanych rozwiązań zamkniętych w typoszereg ścian oporowych o zadanych wysokościach całkowitych nie przekraczających 6,2 m, dla których przedstawiamy tabelę obciążeń możliwych do przeniesienia przez planowaną do realizacji konstrukcję.
 • Drugim trybem ofertowania jest dostosowywanie oferty do zapotrzebowania klientów poprzez każdorazowe prace Pre-design naszego zespołu projektowego dobierającego najbardziej optymalne rozwiązanie dla specyfikowanego projektu.

Maksymalne ograniczenia geometryczne tego typu elementów:

– wysokość całkowita elementów 9,5 m;

– masa 30 T.

 • Podwaliny warstwowe, oporowe, stężeniowe

Podwaliny jednowarstwowe dwu oraz trójwarstwowe mogą być stosowane w budynkach kubaturowych i przemysłowych jako: wewnętrze lub zewnętrzne ściany/belki podwalinowe nośne (w tym jako belki stężeniowe) lub osłonowe.

Izolacja oraz jej zabezpieczenie dostosowane jest każdorazowo do wymogów projektu architektonicznego.

Panel zewnętrzny elewacyjny może zostać zaprojektowany i wykonany jako:

– żelbetowy przystosowany do malowania, matrycowy lub z odsłoniętym kruszywem (tzw.: płukanka),

– matrycowy z wbudowaniem kształtek ceglanych, kamiennych lub elementów architektonicznych z tworzyw sztucznych,

– warstwa murowana w zakładzie produkcji.

Dzięki wykorzystywaniu najnowocześniejszych linii produkcyjnych Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD jest w stanie zaprojektować i wykonać dowolne geometrie elementów takich jak np. podwaliny warstwowe, oporowe, stężeniowe.

Maksymalne ograniczenia geometryczne tego typu elementów:

– długość 16,5 m;

– szerokość przekroju (grubość) 60 cm;

– masa 30 T.

 • Doki przeładunkowe

Dzięki ponad 36 letniemu doświadczeniu w realizacjach obiektów budowlanych, w tym przemysłowych F.B.I. TASBUD S.A. wdrożyło system montażu doków przeładunkowych prefabrykowanych redukujących koszty produkcji i transportu trójwymiarowych konstrukcji oporowych. Rozwiązanie stosowane przez Grupę Kapitałową daje możliwość redukcji kosztów oraz gwarantuje szybką oraz jakościową realizację produkcji. Szczególną specyfiką stosowanej oferty w zakresie tego typu elementów jest ofertowany montaż konstrukcji na budowie. Oferta każdorazowo dla poszczególnych projektów dostosowywana jest przez dział handlowy przy udziale działu projektowego.

Elementy prętowe

 

 • Belki typu T, L, belki oczepowe, belki przygotowane do zespolenia

Dzięki rozbudowanej infrastrukturze magazynowej oraz najnowocześniejszym, zautomatyzowanym, inteligentnym liniom produkcyjnym zastosowanym w proekologicznej fabryce modułów i prefabrykatów w Michałówku, Grupa F.B.I. TASBUD oferuje produkcję każdego rodzaju belek konstrukcyjnych żelbetowych. Jako jeden z podstawowych elementów konstrukcyjnych, belki prefabrykowane znajdują zastosowanie we wszystkich rodzajach konstrukcji. Jako doświadczony producent oferujemy profesjonalny dobór rozwiązań optymalnych kosztowo, upraszczających procesy montażowe na budowie, a to wszystko dzięki doświadczeniu naszej kadry i technologią jaką dysponujemy.

Maksymalne ograniczenia geometryczne tego typu elementów:

– szerokość przekroju (grubość) 140 cm;

– masa 30 T.

 • Słupy

Dzięki rozbudowanej infrastrukturze magazynowej oraz najnowocześniejszym, zautomatyzowanym, inteligentnym liniom produkcyjnym zastosowanym w proekologicznej fabryce modułów i prefabrykatów w Michałówku, Grupa F.B.I. TASBUD oferuje produkcję każdego rodzaju słupów żelbetowych o przekroju prostokątnym czy kołowym. Jako jeden z podstawowych elementów konstrukcyjnych, słupy prefabrykowane znajdują zastosowanie we wszystkich rodzajach konstrukcji. Jako doświadczony producent dla wszystkich elementów produkowanych w naszej fabryce oferujemy profesjonalny dobór rozwiązań optymalnych kosztowo, upraszczających procesy montażowe na budowie, a to wszystko dzięki doświadczeniu naszej kadry i technologią jaką dysponujemy.

Maksymalne ograniczenia geometryczne tego typu elementów:

– szerokość przekroju (grubość) 140 cm;

– masa 30 T.

 • Ławy fundamentowe, oczepowe, stężenia żelbetowe

Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD dzięki szeregu eksportowych realizacjom w tym na terenie unii europejskiej i bliskim wschodzie, w swych systemach wdraża i oferuje stosowanie elementów prętowych żelbetowych jako części fundamentów, jako elementów konstrukcji drugorzędnych (elementów stężeniowych). Jedynie stosowanie optymalnych rozwiązań, wykorzystywanych z powodzeniem w krajach w których technologia prefabrykacji jest powszechnie używana od wielu lat, na szeroką skalę, daje pewność poprawności założeń kosztowych (redukcja kosztów) oraz redukcji pracochłonności procesów budowlanych (redukcja czasu realizacji procesu budowy) na terenie wznoszenia obiektu, a opierając się na naszym długoletnim doświadczeniu zapewniamy Państwu pomoc w doborze takich właśnie rozwiązań, co gwarantuje wspólny sukces.

Dzięki rozbudowanej infrastrukturze magazynowej oraz najnowocześniejszym, zautomatyzowanym, inteligentnym liniom produkcyjnym zastosowanym w proekologicznej fabryce modułów i prefabrykatów w Michałówku, Grupa F.B.I. TASBUD oferuje produkcję każdego rodzaju belek konstrukcyjnych żelbetowych. Jako jeden z podstawowych elementów konstrukcyjnych, belki prefabrykowane znajdują zastosowanie we wszystkich rodzajach konstrukcji. Jako doświadczony producent dla wszystkich elementów produkowanych w naszej fabryce oferujemy profesjonalny dobór rozwiązań optymalnych kosztowo, upraszczających procesy montażowe na budowie, a to wszystko dzięki doświadczeniu naszej kadry i technologią jaką dysponujemy.

Maksymalne ograniczenia geometryczne tego typu elementów:

– szerokość przekroju (grubość) 140 cm;

– masa 30 T.