Długość procesu rekrutacji zależy przede wszystkim od stanowiska, na które rekrutujemy nowego pracownika. Spotkania rekrutacyjne organizowane są w trybie stacjonarnym lub on-line.

Rekrutacja pracowników fizycznych przebiega dwuetapowo. Pierwszy etap to rozmowa telefoniczna z rekruterem, a następnie spotkanie stacjonarne albo on-line z kierownikiem. Kierownik, w porozumieniu z dyrektorem podejmuje decyzję o zatrudnieniu kandydata.

Rekrutacja dla pracowników średniego i wyższego szczebla zgodnie z poniższym schematem przebiega trójetapowo. Zdarzają się procesy rekrutacyjne, w których przy rozmowie oprócz rekrutera udział bierze również dyrektor. Wówczas proces rekrutacji zostaje zredukowany do dwóch etapów. W przypadku kadry wyższego szczebla ostateczna decyzja o zatrudnieniu kandydata należy zawsze do Zarządu, którego przedstawiciel również uczestniczy w procesie rekrutacji.

*Poniższy schemat procesu rekrutacji nie dotyczy pracowników fizycznych.