Za prewencją wypadkową przemawia nie tylko czyste sumienie Pracodawcy czy przepisy prawa, ale i koszty jakie Pracodawca musi ponieść w związku z wypadkiem w jego przedsiębiorstwie.

Jakie następstwa niesie wypadek przy pracy?

Wypadek skutkuje u Poszkodowanego czasową lub trwałą niezdolnością do pracy, może nawet doprowadzić do śmierci.
Wypadek ma także pośredni wpływ na status rodziny Poszkodowanego. Świadczenia od strony Państwa przeważnie nie pokryją kosztów powiązanych np. ze śmiercią głównego żywiciela rodziny.

Jakie zaś koszty ponosi sam Pracodawca?

Pracodawca ponosi przede wszystkim koszty absencji Pracownika, który uległ nieszczęśliwemu wydarzeniu, wypłaty odszkodowania czy koszty jakich doświadcza poprzez nadszarpnięty wizerunek firmy, która może być postrzegana na rynku jako niedbająca o bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Można teoretyzować, że wypadki przy pracy nigdy się nie wydarzą, jednak Pracodawca musi być zawsze przygotowany na to, że żadne najnowocześniejsze maszyny nie wykluczą chociażby tzw. czynnika ludzkiego, który może doprowadzić do błędu podczas pracy, a w konsekwencji – do wypadku.
Stąd konieczność prowadzenia prewencji wypadkowej czyli działań, które mają w przyszłości obniżyć ryzyko wystąpienia wypadków. Działa to na podobnej zasadzie, że lepiej przeciwdziałać, niż leczyć.
Systemowe działania podejmowane w celu poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy to obecnie priorytet w każdym dobrze prosperującym przedsiębiorstwie.

oprac. Urszula Milewska-Marzyńska