Prezes Zarządu F.B.I. TASBUD S.A. Bogdan Seweryn Czapczuk został wybrany Pracodawcą Roku 2014 w grupie firm średnich.

Nagroda została przyznana za sprawne i innowacyjne zarządzanie firmą oraz realizowanie jako Generalny Wykonawca usług w zakresie budowy i modernizacji obiektów.

Kapituła rozstrzygająca konkurs zwróciła uwagę, że firma posiada wykwalifikowaną kadrę inżynierską, nowoczesną bazę maszynową, stosuje materiały budowlane najlepszej jakości, co sprawia, że realizacja inwestycji odbywa się na najwyższym poziomie. Szczególny nacisk kładziemy na respektowanie praw pracowników, co skutkuje wysoką wydajnością pracy.

F.B.I. TASBUD S.A. współpracuje z Politechniką Warszawską oraz innymi uczelniami na terenie kraju dzięki czemu wykorzystuje najnowsze zdobycze technologiczne i innowacyjne rozwiązania inżynierskie.

F.B.I. TASBUD S.A. to również tradycja i odpowiedzialność społeczna. Aktywne uczestnictwo w wolontariacie i akcjach pro publico bono, działanie w interesie społeczeństwa i państwa.

Nagroda „Pracodawca Roku 2014 w Budownictwie” została wręczona 15 października 2015 r. w trakcie uroczystej Gali Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Galerii Porczyńskich w Warszawie.