Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD posiadająca wieloletnią tradycję docenia wartość pracy, jaką wkładają w wykonywanie swoich obowiązków wszyscy pracownicy. Przez szereg lat wypracowaliśmy własną filozofię pracy, szanując zaangażowanie, lojalność oraz kwalifikacje i kompetencje, jakimi charakteryzuje się zatrudniony personel oraz umożliwiając, a wręcz wspierając indywidualny rozwój każdego z naszych pracowników, co umacnia nasz zespół i nieodzownie stanowi przewagę nad konkurencją.

Nasz zespół składa się z wykwalifikowanej kadry technicznej, w skład której wchodzą wykształceni inżynierowie i doświadczeni pracownicy fizyczni, oraz z zaplecza administracyjnego, które tworzą osoby odpowiedzialne i kompetentne. Każda z osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej F.B.I. TASBUD stanowi nieodzowny element spójnej całości jaką tworzymy.

Doskonałe wykształcenie pracowników, zdobyte na polskich i zagranicznych uczelniach, ich doświadczenie, entuzjazm i pracowitość umożliwiają kompleksowość, precyzję oraz skuteczność realizacji nawet najtrudniejszych zadań, mogąc liczyć na siebie nawzajem przy zachowaniu pełnej elastyczności, wobec często zmiennych wymagań Inwestorów.

Kariera, która ma znaczenie

  • Kreujemy nowe, innowacyjne rozwiązania

Jesteśmy liderem w zakresie współpracy nauki i biznesu. Zdecydowaną przewagą Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD jest realizacja innowacyjnych projektów, czego dowodem jest funkcjonujący z sukcesami od wielu lat w strukturze Grupy Pion Naukowo Badawczy (PNB). Możemy pochwalić się nowymi, wielowątkowymi projektami naukowymi i badawczymi implementującymi innowacyjne rozwiązania, które wielokrotnie zostały zastosowane w praktyce i niejednokrotnie zostały im przyznane patenty najwyższej klasy A. Współpracujemy z jednostkami naukowymi i badawczymi, w tym z politechnikami w całym kraju oraz z zagranicznymi uczelniami technicznymi np. w Szwecji, Włoszech czy w Gruzji. Zbudowaliśmy trwałe, wielowątkowe Konsorcja: Konsorcjum z Politechniką Warszawską i Polską Akademią Nauk, czy też Konsorcjum z Politechniką Białostocką, Politechniką Wrocławską i Politechniką Koszalińską.

Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD posiada we własnych zasobach nową proekologiczną fabrykę modułów oraz prefabrykatów w technologii żelbetowej i betonowej w gminie Załuski pod Warszawą. W fabryce do produkcji wdrożona została nowa grupa innowacyjnych, proekologicznych wyrobów betonowych o multifunkcjonalnym charakterze, które będą wpisywały się w politykę zrównoważonego rozwoju aglomeracji miejskich pomagając jednocześnie oczyszczać
środowisko.

Wspieramy przedsiębiorczość i inicjatywy naszych pracowników. Zachęcamy do zaangażowania i dzielenia się wiedzą, a także współtworzenia nowych innowacyjnych rozwiązań, celem spełnienia zmieniających się oczekiwań i potrzeb rynku jak również w celu dbałości o otaczające nas środowisko. Dzięki temu jako pracodawca dajemy rzeczywistą możliwość rozwoju zawodowego i udział w prestiżowych projektach innowacyjnych na skalę światową.

  • Stawiamy na globalny rozwój

Praca w Grupie Kapitałowej F.B.I. TASBUD to możliwość rozwoju zawodowego oraz budowanie kariery zarówno w kraju jak i za granicą. W skład naszej Grupy Kapitałowej wchodzi między innymi szwedzka spółka TASBUD SVERIGE AB, która realizuje inwestycje w krajach skandynawskich. Grupa kapitałowa F.B.I. TASBUD działa również na innych rynkach europejskich a także azjatyckich, afrykańskich oraz na Bliskim Wschodzie.

Pracując w Grupie Kapitałowej F.B.I. TASBUD dzielimy się wiedzą i przekazujemy ją dalej, bo praca zespołowa jest dla nas wartością nadrzędną, a zgrany i lojalny zespół wartością bezcenną. Spółki naszej Grupy jako pracodawcy zorientowane są na rozwijanie umiejętności zawodowych, wiedzy specjalistycznej i budowaniu ścieżki kariery każdego zaangażowanego pracownika.

  • Tworzymy zgrany Zespół

Wielu pracowników związanych jest z firmą niemal od początku jej istnienia, a więc od ponad 36 lat. Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD stawia na rozwój i praktyczną edukację młodej kadry inżynierskiej (w zakresie projektowania i wykonawstwa), wierząc, że czas poświęcony na ich naukę ze strony doświadczonej załogi zaprocentuje w przyszłości rozwojem przedsiębiorstwa, jak i przysłuży się całej branży. I należy podkreślić, iż to podejście procentuje.

Od wielu lat kierujemy się w naszej Grupie zasadą Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Działamy zarówno zewnętrznie, np. angażując się w pomoc potrzebującym dzieciom, jak również wewnętrznie. Regularnie organizujemy dla naszej kadry różnorakie zajęcia sportowe, a co roku bierzemy udział w Olimpiadzie Sportowej Budownictwa i Infrastruktury, zajmując na niej czołowe miejsca. Interesujemy się naszymi pracownikami i ich rodzinami prowadząc politykę prorodzinną.

„W naszej Grupie Kapitałowej F.B.I. TASBUD stawiamy przede wszystkim na stosowanie
najnowocześniejszych technologii. Wiemy, że sukces możemy osiągnąć jedynie
z pomocą zaangażowanej kadry, która nie boi się stawiać na nowoczesne rozwiązania.”

Zarząd F.B.I. TASBUD S.A.

Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD
Budownictwo jutra tworzymy już dziś
Dołącz do nas!