Rada Nadzorcza F.B.I. TASBUD Spółki akcyjnej powołała z dniem 30 września 2021 roku Pana Łukasza Szydłowskiego do Zarządu Spółki i pełnienia w nim funkcji Członka Zarządu nadzorującego obszar finansowy działalności grupy kapitałowej F.B.I. TASBUD.

Łukasz Szydłowski od wielu lat nieprzerwanie związany jest z działalnością spółek grupy kapitałowej F.B.I. TASBUD, sprawując funkcję najpierw Głównego Księgowego, a następnie Dyrektora ds. Ekonomicznych. Swój profesjonalizm wykazuje także jako Członek Zarządu szwedzkiej spółki akcyjnej TASBUD SVERIGE wchodzącej w skład grupy kapitałowej F.B.I. TASBUD która to spółka zależna działa na terenie Skandynawii jako lokalny samodzielny generalny wykonawca.

Łukasz Szydłowski jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Warszawskiej Szkoły im. Marii Skłodowskiej Curie w specjalnościach Rachunkowość i Finanse.

Nowo powołany Członek Zarządu sprawować będzie w Zarządzie swój mandat wykorzystując swe szerokie doświadczenie w restrukturyzacji firm, controllingu, nadzorze inwestycyjnym, pozyskiwaniu finansowania oraz zarządzaniu międzynarodowym zespołem. Łukasz Szydłowski jest specjalistą w rozwoju spółek na rynkach zagranicznych, szczególnie w Skandynawii. Jako ekspert w swojej dziedzinie, sprawował dotąd pieczę nad ekonomią grupy spółek prowadzonych i finansowanych przez państwowy fundusz Mars należących obecnie do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, nadzorując między innymi zgodność procedur finansowych z przepisami podatkowymi oraz prawnymi dużych przedsięwzięć państwowych. Weryfikował i oceniał procesy restrukturyzacyjne spółek w grupach kapitałowych, czy też pozyskiwał dodatkowe finansowania na rzecz spółek wchodzących w ich skład. Koordynował także działania w zakresie optymalizacji podatkowej i finansowej oraz zabezpieczał ryzyko transakcyjne stóp procentowych. Pracując w Grupie Soprema wykazywał swoje doświadczenie w procesie strategicznego i operacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem, koordynacji planowania, kontroli finansowej i ekonomicznej produkcji, kierowania zespołem i funkcjonowania firmy.
Równie istotnym w dorobku zawodowym Pana Łukasza Szydłowskiego była funkcja Business Controller`a w koncernie HeidelbergCement Group, gdzie odpowiedzialny był między innymi za restrukturyzację finansową, technologiczną i operacyjną.

Łukasz Szydłowski od wielu lat czynnie wspiera swoim działaniem organizacje o charakterze non-profit.