Ponad 60% pracowników, gdyby mogli cofnąć czas, zmieniłoby profil nauki, a ponad 80% zmieni pracę ze względu na niskie wynagrodzenie.

Takie są dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), które zostały zamieszczone w raporcie „Od kultury do dobrobytu. Co o kulturze organizacji i klimacie miejsc pracy sądzą pracownicy zatrudnieni w Polsce?”.
Raport poruszył także takie kwestie jak ocena kultury organizacyjnej przez pracowników. Najbardziej krytyczni okazali się pracownicy w wieku 35-44 lata a najmniej krytyczni – pracownicy w wieku okołoemerytalnym. Najsłabsze „oceny” swoim pracodawcom wystawili pracownicy spółek Skarbu Państwa oraz firm w całości lub części państwowych.
Z powyższym powiązane są kolejne wyniki raportu, które wskazały na to, że pracownicy, którzy gorzej oceniali kulturę organizacji pracy, byli bardziej skłonni do zmiany pracy.

oprac. Urszula Milewska-Marzyńska