27 kwietnia 2016 roku przedstawiciele Spółki F.B.I. TASBUD S.A. wzięli udział w Polsko-Rwandyjskim Forum Gospodarczym 2016 zorganizowanym przez Ambasadę Republiki Rwandy w Berlinie oraz Diasporę Rwandyjską w Polsce. Forum odbyło się w Hotelu Radisson BLU w Warszawie.

Celem Forum było zapoznanie polskich przedsiębiorców z potencjałem ekonomicznym oraz możliwościami inwestycyjnymi w Rwandzie, które podczas dwóch paneli dyskusyjnych „Dlaczego Rwanda” i „W jaki sposób do Rwandy?”  zostały szeroko omówione przez zaproszonych gości z Rwandy, prywatnych przedsiębiorców, a także przedstawicieli polskich i rwandyjskich organizacji rządowych.

Uczestnicy Forum mieli okazję przekonać się, że Rwanda należy do krajów ciągle rozwijających się i stanowi atrakcyjny cel dla zagranicznych inwestorów, w tym także dla polskich firm.