Miło nam poinformować, że wykłady przeprowadzone przez v-ce Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD dr inż. Andrzeja M. Czapczuka oraz Dyrektora ds. Prefabrykacji F.B.I. TASBUD S.A. Piotra Krakowskiego poświęcone nowoczesnym aspektom projektowania i realizacji prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych na rynku polskim i europejskim zostały docenione zarówno przez kadrę naukową Politechniki Białostockiej, jak i samych studentów.

Więcej o seminarium przeprowadzonym na interdyscyplinarnym międzynarodowym kierunku Construction and Building Systems Engineering prowadzonego w języku angielskim można przeczytać na stronie Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej https://wb.pb.edu.pl/2021/01/27/spotkanie-z-pracodawcami-na-kierunku-construction-and-building-system-engineering/, a także na naszej stronie internetowej https://fbitasbud.pl/aktualnosci/ostatnie-wydarzenia/pomost-pomiedzy-nauka-a-biznesem–jako-eksperci-szerzymy-wiedze-o-budownictwie-prefabrykowanym

Grupa F.B.I. TASBUD dzięki rozwiniętemu w swoich strukturach Pionowi Prefabrykacji oraz Pionowi Naukowo-Badawczemu ma na swoim koncie szereg innowacyjnych rozwiązań i systemów, w tym patenty klasy A w zakresie m.in. złączy elementów prefabrykowanych (pasywnego budownictwa prefabrykowanego). Cieszymy się więc, że jako eksperci w zakresie innowacyjnych technologii prefabrykacji, możemy przekazać młodemu pokoleniu wiedzę opartą na praktyce.