„Nic, co wielkie, nie było nigdy osiągnięte w pojedynkę”. Tym wzniosłym stwierdzeniem Alberta Einsteina Rektor – Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej podziękował Przewodniczącemu Rady Nadzorczej F.B.I. TASBUD S.A. Panu prof. zw. dr hab. inż. Stanisławowi Biedugnisowi za pracę w Radzie Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w kadencji 2012 – 2016.

Podziękowania skierowane do Pana Profesora za jego aktywność i zaangażowanie w prowadzoną działalność wynikają z ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeń oraz wielkiego doświadczenia i wybitnej wiedzy. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tak dostojna osoba przewodniczy Radzie Nadzorczej naszej Spółki.