W dniach 20 – 22 października 2021 miała miejsce czwarta edycja prestiżowej ekologicznej Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Technicznej związanej z Budownictwem i Inżynierią Środowiska na Ukrainie. Przedstawiciele Pionu Naukowo Badawczego (PNB) Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD po raz kolejny wzięli udział w tej międzynarodowej, jakże ważnej na mapie  konferencji naukowych organizowanej między innymi przez Politechnikę Lwowską oraz Politechnikę Lubelską.

Celem konferencji jest promowanie rozwoju współpracy pomiędzy uczelniami, instytucjami badawczymi i przedsiębiorstwami przemysłowymi oraz znalezienie rozwiązań dla integracji międzynarodowej nauki, edukacji i biznesu. Tematykę sztucznej inteligencji w budownictwie szeroko poruszyli liczni przedstawiciele naszego Pionu Naukowo Badawczego (PNB), w tym dr inż. Andrzej M. Czapczuk oraz dr hab. inż. Jacek Dawidowicz. Raport naukowy dra inż. Andrzeja M. Czapczuka dot. Modelu Drzewa C&RT Klasyfikacji i Regresji został wyróżniony przez prof. d.n.t. Malovanny M. z Politechniki Lwowskiej, Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, Kierownika Lwowskiego Oddziału Ogólnoukraińskiej Ligi Ekologicznej.

Pion Naukowo Badawczy (PNB) Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD od wielu lat wspiera projekty badawcze zarówno w kraju, jak i za granicą, aktywnie działając w Szwecji, Kongo, Senegalu, Kuwejcie, a także na Ukrainie. Grupa może się pochwalić licznymi rozwiązaniami, które zredukowały emisję dwutlenku węgla, zadbały o środowisko, usprawniły prace na budowie, jak również polepszyły bezpieczeństwo techniczne i gwarancyjne na realizowanych obiektach.