F.B.I. TASBUD S.A. uczestniczyła w PAIH Expo 2018. Nadrzędnym celem wydarzenia było przekazanie jak najpełniejszego obrazu oferty publicznej kierowanej do polskich firm w zakresie wsparcia ich aktywności biznesowej i implementacji projektów na rynkach zagranicznych.

Forum organizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu odbyło się 25.10.2018 r. na PGE Narodowym w Warszawie. F.B.I. TASBUD S.A. reprezentował V-ce Prezes, dr inż. Andrzej Czapczuk. Celem wydarzenia było umożliwienie przedsiębiorstwom dogłębnej i wielowymiarowej edukacji w temacie bezpiecznej ekspansji zagranicznej, jak również zaszczepienie praktycznej wiedzy o sposobach działania w zróżnicowanych kulturowo regionach świata.

Zakres merytoryczny wydarzenia skoncentrowany był wokół następujących zagadnień:

  • informacja o rynku i branżach priorytetowych,
  • nawiązywanie relacji biznesowych,
  • identyfikacja potencjalnych partnerów,
  • identyfikacja barier wejścia,
  • kultura biznesowa,
  • dostępne instrumenty wsparcia.