Ochrona naszej planety oraz zrównoważony rozwój są niezwykle istotne dla Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD. Grupa stosuje wysokie standardy wykonawstwa oraz materiały najlepszej jakości, aby wznoszone przez nas obiekty służyły użytkownikom długie lata, a gdy projekt jest w naszym zakresie, zawsze proponujemy rozwiązania pasywne oraz takie, które redukują emisję dwutlenku węgla.

Innowacyjne rozwiązania w budownictwie to nasz priorytet, którym kierujemy się działając na wielu światowych rynkach. W trosce o środowisko naturalne rozwinęliśmy Pion Naukowo Badawczy (PNB) oraz Pion Prefabrykacji, których współpraca zapewnia powstawanie coraz lepszych i bardziej przyjaznych środowisku produktów. Wprowadzamy do budownictwa nowoczesne elementy prefabrykowane, produkowane w naszej nowej fabryce, tworzące system zintegrowanego budownictwa energooszczędnego z prefabrykowanych żelbetowych nośnych elementów.

Opracowywane przez nas technologie w zakresie nowoczesnego budownictwa prefabrykowanego zdobyły liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Quality International 2019 Produkt Najwyższej Jakości – Innowacyjne złącze elementów prefabrykowanych, Quality International 2020 Produkt Najwyższej Jakości – System zintegrowanego budownictwa energooszczędnego z prefabrykowanych żelbetowych ścian nośnych, Quality International 2021 Produkt Najwyższej Jakości – Innowacyjne fotokatalityczne elementy prefabrykowane, a także certyfikat Top Builder 2021 dla Proekologicznej fabryki modułów i prefabrykatów w Michałówku w gminie Załuski oraz wiele innych wybitnych wyróżnień.

Technologia prefabrykacji daje możliwość redukcji czasu trwania budowy i pełnej kontroli nad całym procesem, podnosi jakość wykonania inwestycji, a przy tym zmniejsza zużycie surowców, co ma proekologiczne znaczenie dla środowiska. Moduły i elementy prefabrykowane posiadają bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, dzięki czemu wykorzystywane są również w budownictwie pasywnym i energooszczędnym. Budownictwo prefabrykowane wpływa istotnie na redukcję emisji CO2, a także na wzrost poziomów recyklingu i redukcji odpadów stali czy też betonu.

Intensywnie działamy na rynkach skandynawskich, gdzie obowiązuje ekologiczny model budownictwa zrównoważonego zarówno pod kątem popularyzacji budownictwa pasywnego, jak i samego prowadzenia procesu inwestycyjnego, co jest restrykcyjnie przestrzegane i kontrolowane. Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD doskonale odnajduje się w tego typu projektach, będąc doceniana przez skandynawskich Inwestorów i wyżej oceniania niż firmy rodzime, przenosząc również na kolejne rynki dobre praktyki zaczerpnięte ze Szwecji, czy innych krajów Europy Północnej. Stosowanie w Skandynawii technologii prefabrykacji w rozumieniu kompleksowym i bardzo rozwiniętym, którą to z powodzeniem stosujemy na różnych płaszczyznach również w Polsce, sprzyja tworzeniu tzw. Zielonego Ładu UE.

Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD dla środowiska:

 • stosowanie nowoczesnych rozwiązań prefabrykowanych,
 • bardziej efektywne wykorzystanie zasobów – zmniejszenie zużycia surowców,
 • skrócenie czasu trwania budowy i pełna kontrola jej procesu,
 • redukcja ilości odpadów i zanieczyszczeń, ochrona przed degradacją środowiska oraz redukcja emisji CO2,
 • inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska,
 • budownictwo zrównoważone,
 • wspieranie innowacji przemysłowych,
 • poprawa zdrowotności budynków, czyli minimalizacja potencjału szkodliwego dla zdrowia,
 • zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków,
 • przynależność do Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierania Budownictwa Zrównoważonego,
 • minimalizację zanieczyszczeń do otoczenia, czyli znaczne zmniejszenie obciążenia naturalnego spowodowane przez budynki oraz ich zespoły,
 • współpraca z wybitnymi jednostkami naukowymi – wdrażanie innowacyjnych, przyjaznych środowisku systemów budownictwa,
 • unikanie materiałów uciążliwych dla środowiska naturalnego,
 • efektywne wykorzystanie energii odnawialnej, wody i innych surowców podczas wznoszenia i eksploatacji budynku,
 • współpraca z organizacjami zagranicznymi oraz przynależność do Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa – pogłębianie współpracy na rynkach zagranicznych i szerzenie idei ekologicznego budownictwa na świecie.