3 na 4 obywateli Ukrainy wyraża chęć pracy w Polsce przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, czyli przez okres wykraczający poza możliwości zatrudnienia na podstawie uproszczonej procedury.

Na wydłużenie okresu legalnej pracy oczekuje aż prawie 70% pracodawców (dane w oparciu o Barometr Imigracji Zarobkowej 2018, Personnel Service). Odnosząc się do utrudnień w zatrudnianiu pracowników z Ukrainy, przedsiębiorcy wskazują na aspekt wysoce sformalizowanej procedury przyjmowania do pracy. Co szósta firma poszukuje pracowników od Wschodniego sąsiada celem wypełnienia deficytów kadrowych.

60% pracowników z Ukrainy zarabia 2.500,00 – 3.500,00 zł netto miesięcznie. Według raportu, 31% pracodawców jest skłonnych zapłacić więcej obywatelowi Ukrainy niż Polakowi, co w porównaniu do ostatnich lat oznacza tendencję wzrostową.

oprac. Urszula Milewska-Marzyńska