Firma F.B.I. TASBUD została założona w latach 80-tych XX wieku przez jej aktualnego Prezesa Zarządu Pana Bogdana Czapczuka.

Dalekosiężna czy wręcz pionierska idea powołania do życia nowoczesnego przedsiębiorstwa budowlanego z wyłącznie polskim kapitałem już wtedy miała u swych podstaw kluczowe założenie, by F.B.I. TASBUD funkcjonowała i mogła się rozwijać nie tylko na rynku krajowym, ale także zagranicznym. Założyciel uznał, iż najlepszym podłożem dla realizacji tego celu był w tym czasie obszar gospodarczy północnoafrykański. Wybór padł na Libię, gdzie F.B.I. TASBUD wykonała z sukcesem pierwsze znaczące zamówienia w obszarze inwestycji mieszkaniowych i przemysłowych (cementownie). Rozpoczęto też rozmowy z inwestorami z Bliskiego Wschodu.

Perspektywy rozwoju F.B.I. TASBUD na rynku afrykańskim pozostały wówczas nadal aktualne, lecz zmiany na mapie geopolitycznej jakie nastąpiły w latach 90-tych XX wieku, otworzyły zupełnie nowe perspektywy przed polską spółką F.B.I. TASBUD. Przełomowymi okazały się lata 1991 i 1992, kiedy traktatowo ogłoszono powstanie Unii Europejskiej. Kiełkowała wtedy idea Jednolitego Rynku, wolnego przepływu osób, towarów i usług wewnątrz Unii.

Podjęto decyzję, by F.B.I. TASBUD miała większe zaangażowanie na rynku rodzimym, gdzie wykonała dziesiątki inwestycji z sektora prywatnego oraz publicznego spełniając najwyższe standardy europejskie. Firma przyjęła politykę prowadzenia swej działalności w formule „Firma Przyjazna Rodzinie/Firma Przyjazna Człowiekowi”, budując swoją wartość nie tylko na rzeczywistym kapitale, ale w szczególności na zasobach ludzkich. Dostosowano przedsiębiorstwo do najdalej wygórowanych zasad zarządzania jakością oraz warunków środowiskowych, czyli standardów ISO.

Następnie przyszedł czas na globalne przekształcenie, podczas którego F.B.I. TASBUD zmodyfikowała swoje funkcjonowanie strukturalne do formy niepublicznej spółki akcyjnej. Poprzez zależne spółki akcyjne działające na terenie Europy – Skandynawii oraz powiązania dalsze, powstała Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD.

Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD to aktualnie zasoby ok. 5000 pracowników oraz współpracowników na świecie. Wiarygodność spółek Grupy potwierdzają gwarancje udzielane im przez szereg instytucji państwowych.

Spółki Grupy Kapitałowej, jak i sama Grupa Kapitałowa prowadzą sprawozdawczość finansową otwartą wedle wszelkich norm prawa międzynarodowego.
Obecnie, kontynuując ekspansję eksportową, Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD sukcesywnie realizuje swoją strategię dotyczącą działalności zagranicznej, popartą wieloma badaniami rynków zewnętrznych oraz misjami biznesowymi, które mają na celu poszerzenie wiedzy na temat lokalnych uwarunkowań i potrzeb danych Inwestorów, jak również przygotowanie Spółki do wejścia na nowe rynki. Szeroki wachlarz kierunków sprzedaży zapewnia Grupie ciągły rozwój i możliwość stawiania sobie nowych, ambitnych celów, jak również dywersyfikację ryzyk. Grupa aktualnie jest obecna na terenie wspomnianej już Libii, a także Skandynawii, Tunezji, Kuwejtu, Senegalu, Kongo, Wielkiej Brytanii oraz wielu innych.

Strategiczny dla grupy kapitałowej obszar gospodarczy jakim aktualnie jest Skandynawia obsługuje całkowicie zależna wobec F.B.I. TASBUD S.A. spółka akcyjna prawa szwedzkiego TASBUD SVERIGE AB z siedzibą w Sztokholmie. TASBUD SVERIGE AB ma w swojej strukturze trzy ośrodki (Sztokholm, Göteborg, Mölmo) obejmujące geograficznie całą Szwecję i jako samodzielny generalny wykonawca aktywnie działa na skandynawskim rynku, w tym również wśród zamówień publicznych, odnotowując od wielu lat liczne sukcesy. W swoim dorobku może pochwalić się współpracą z największymi inwestorami w Szwecji, jak np. Framtiden AB, realizującymi obiekty mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe.