Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
pl en sv
Zarząd

BOGDAN SEWERYN CZAPCZUK, PREZES ZARZĄDU F.B.I. TASBUD S.A.

Bogdan Seweryn Czapczuk - absolwent Politechniki Warszawskiej, Prezes Zarządu F.B.I. TASBUD S.A., Członek Rady Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Członek Wschodniego Klastra Budowlanego, Członek Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa, Executive Club i OSWBZ. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej nadanym przez Ministra MEN, Honorową Odznaką „Za zasługi dla budownictwa" nadaną przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Nagrodą Pro Publico Bono przekazaną przez Premiera RP, Honorową Perłą Polskiej Gospodarki przyznaną za Krzewienie Wartości Społecznych, Certyfikatem Osobowość Branży 2017 przyznanym przez Builder oraz Certyfikatem Rodzinna Firma Roku, a także Nagrodą WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców. Bogdan Seweryn Czapczuk w 1985 roku założył przedsiębiorstwo (wyłącznie z polskim kapitałem), które od przeszło 30 lat prężnie się rozwija i jako czołowy Generalny Wykonawca realizuje skomplikowane projekty w kraju i za granicą. Za sprawne oraz innowacyjne zarządzanie firmą, a także wykonywanie na wysokim poziomie organizacyjnym i jakościowym usług jako Generalny Wykonawca, otrzymał nagrodę Pracodawca Roku 2014. Współpracował z instytucjami państwowymi, takimi jak: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Obrony Narodowej, Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Wśród realizacji zagranicznych można wyróżnić rozbudowę cementowni w Benghazi, położonej na terenie Libii. Działalność Bogdana Seweryna Czapczuka nie ogranicza się wyłącznie do branży budowlanej. Jako jeden z pierwszych założył Społeczne Towarzystwo Oświatowe, które dało podwaliny niepublicznemu szkolnictwu w postaci przeszło stu placówek dydaktycznych i pierwszej niepaństwowej uczelni wyższej w północno-wschodniej Polsce – Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Przez ponad 12 lat, jako Prezes Samodzielnego Koła Terenowego prowadził dwie szkoły niepubliczne. Jako V-ce Prezes Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego aktywnie uczestniczył w pracach komisji sejmowych przy tworzeniu ustaw. Bogdan Seweryn Czapczuk to człowiek o wielu pasjach i specjalizacjach, który z wielką łatwością przekazuje swoją wiedzę i doświadczenia następnym pokoleniom.

 

dr inż. ANDRZEJ MACIEJ CZAPCZUK, V-CE PREZES ZARZĄDU I DYREKTOR GENERALNY F.B.I. TASBUD S.A.

Dr inż. Andrzej M. Czapczuk - od ponad piętnastu lat nieprzerwanie związany z Politechniką Warszawską, gdzie ukończył studia magisterskie, a następnie studia doktoranckie. Jest wykładowcą akademickim i coachem dla kadry inżynierskiej, posiada bardzo bogaty dorobek naukowy poparty licznymi publikacjami. Dr inż. Andrzej Czapczuk stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego F.B.I. TASBUD S.A. pełni od ponad dziesięciu lat. W tym czasie wprowadził swoje przedsiębiorstwo na rynki światowe: europejskie, afrykańskie i azjatyckie. Jest Prezesem Zarządu Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, Przewodniczącym Grupy Eksperckiej ds. Nowych Technologii i Inteligentnych Systemów Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (na stanowisko to został jednogłośnie wybrany), reprezentantem biorącym udział w obradach i posiedzeniach Rady Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej ITB, Członkiem Wschodniego Klastra Budowlanego oraz Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa, Executive Club i OSWBZ. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP, Honorową Odznaką „Za zasługi dla budownictwa” nadaną przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Honorową Perłą Polskiej Gospodarki przyznaną za Krzewienie Wartości Społecznych oraz Certyfikatem Rodzinna Firma Roku, otrzymał także Certyfikat „Przyjazny Nauce” nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Certyfikat Osobowość Branży 2018 nadany przez Builder, Certyfikat Kreator Budownictwa Roku 2018 oraz Nagrodę WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców.

Dr inż. Andrzej M. Czapczuk stawia na młodych ludzi, umożliwiając im odbycie praktyk i staży w F.B.I. TASBUD S.A. a potem również zatrudnienie  na stanowiskach technicznych, aby mogli zdobywać doświadczenie i rozpocząć karierę zawodową zgodnie z posiadanym wykształceniem. Współpracuje z Uczelniami Wyższymi, w tym Politechnikami i Uniwersytetami Technicznymi w kraju i za granicą. Bierze czynny udział w kongresach, konferencjach, sympozjach, odczytach, prezentacjach wraz z publicznymi dyskusjami w Polsce i na świecie. Dorobek naukowy dr inż. Andrzeja M. Czapczuka toruje drogę do zastosowania innowacyjnych rozwiązań, opartych na rozwijaniu sztucznej inteligencji w nauce, jak również w praktyce, co powoduje czynną współpracę świata biznesu i nauki. Dr inż. Andrzej M. Czapczuk dysponuje szeroką wiedzą teoretyczną i zarazem praktyczną, co sprawia, iż jego wiedza i doświadczenie są bardzo wartościowym i unikatowym materiałem eksperckim.

 

RAFAŁ ŚWISTAK – CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR DS. PRAWNYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

Rafał Świstak jest z wykształcenia i zawodu prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (obecnie Uczelnia Łazarskiego), aktualnie doktorant nauk prawnych w trakcie pisania dysertacji. Jest związany z F.B.I. TASBUD S.A. nieprzerwanie od 2011 roku. 

Rafał Świstak posiada wieloletnie, obszerne i dogłębne doświadczenie zawodowe, które zdobył zarówno w instytucjach publicznych (Ministerstwo Gospodarki RP 1999-2005), jak i w ramach szeregu podmiotów o charakterze korporacyjnym (m.in. ATM. S.A., Nafta Polska S.A., Mostostal Warszawa S.A., iPay International S.A., Totolotek S.A.).

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym i gospodarczym - w tym Prawie Zamówień Publicznych oraz Prawie Budowlanym. Ponadto udziela częstych wypowiedzi eksperckich, dotyczących kwestii związanych z procesem inwestycyjnym oraz sporami na tle branży budowlanej, jak również zagadnień związanych z eksportem sektora budowlanego.

W F.B.I. TASBUD S.A. z ramienia Zarządu kieruje Pionem Prawnym i ds. Międzynarodowych.

Rafał Świstak jest członkiem zwyczajnym Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, a ponadto prawnikiem pro bono Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa. Czynnie uczestniczy również w działalności Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

F.B.I. TASBUD S.A. ul.  Balaton 20, 01-981 Warszawa Centrala: tel.  +48 22 834 26 47, tel./ fax  +48 22 865 53 00 e-mail: biuro@fbitasbud.pl REALIZACJA: ACTIVEDESIGN
Facebook LinkedIn