Czwartego lutego 2015 r. Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz uroczyście otworzyła nowy oddział Szpitala Bielańskiego, którego Generalnym Wykonawcą była Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD S.A.. W uroczystości wzięli udział: przedstawiciele m.st. Warszawy, zarząd i pracownicy Szpitala Bielańskiego, przedstawiciele Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD, m.in.: prezes – Pan Bogdan Seweryn Czapczuk oraz v-ce prezes – dr inż. Andrzej Czapczuk oraz lokalne media.

Z części budynku A i B został wygospodarowany obszar na Pododdział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, który gruntownie przebudowaliśmy dokładając wszelkich starań aby prowadzone roboty były jak najmniej uciążliwe dla pacjentów i zakończyły się w możliwie najkrótszym terminie.

Nowy oddział, jako część Oddziału Neonatologii pozwala na jednoczesne hospitalizowanie 16 noworodków. Pododdział wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt ratujący życie noworodków, w tym m.in.: respiratory dla wspomagania oddechu, inkubatory dla wcześniaków, monitory czynności życiowych, pompy do podawania leków. Oddział zawiera również trzy dodatkowe pomieszczenia, umożliwiające całodobowy pobyt matek wraz z hospitalizowanymi noworodkami.